Bibliografi

Të ndryshme

Domi, Etleva

Vepra të autorëve dhe studiuesve francezë për Shqipërinë dhe shqiptarët : (Shek. XVI-XX) : bibliografi = Oeuvres des auteurs et chercheurs français sur l’Albanais et les albanais: (XVI-e – XX-e siècles) / nga Etleva Domi, Afërdita Sharxhi. - Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 2001.

IV, 160 f., 9 fl. il me ngjyra ; 21 cm. – (Autorë të huaj për Shqipërinë dhe shqiptarët; 2)

Indeks.

ISBN 99927-731-0-3

 

Biçoku, Kasem

Gjergj Kastrioti Skënderbeu : bibliografi / Kasem Biçoku, Jup Kastrati; red. Aleks Buda. - Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 1997.

1 v ; 24 cm.

V.1 : 1454 – 1835. - 457 f.: me il.

Teksti edhe frëngj. – Indeks.

 

Domi, Etleva

Vepra të autorëve dhe studiuesve francezë për Shqipërinë dhe shqiptarët : (shek. XVI-XX) : bibliografi = Oeuvres des auteurs et chercheurs français sur l’Albanie et les albanais : (XVI-e – XX-e siècles) / nga Etleva Domi, Afërdita Sharxhi. - Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 1997.

IV, 160 f., 9 fl.il. ; 22 cm. - (Autorë të huaj për Shqipërinë dhe shqiptarët; 2).

 

Sharxhi, Afërdita

Vepra të autorëve dhe studiuesve italianë për Shqipërinë dhe shqiptarët : (shek. XV-XX) : katalog = Opere di autori e studiosi italiani sull’Albania e gli albanesi : (sec. XV-XX) : catalog / Afërdita Sharxhi, Nermin Basha. - Tiranë, 1995.

313 f. ; 20 cm. - (Shoqata e Italianistëve të Shqipërisë. Biblioteka Kombëtare).