Bibliotekonomi

Botime profesionale

 

National Library of Albania : guide. – Tirana : National Library, 2002.

40 f. : me il. ; 30 cm.

ISBN 99927-731-3-8

 

Xhaja, Farfuri

Koleksionet e bibliotekës / Farfuri Xhaja. – Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 2002.

100 f. ; 20 cm. (Biblioteka Kombëtare. Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit.)

ISBN 99927-731-2-X

 

Gallacher, Cathryn

Menaxhimi i ndryshimeve në shërbimet bibliotekare dhe informuese / Cathryn Gallacher; përkth. Lindita Bubsi. – Korfuz, 2001.

109 f. ; 23 cm.

Bibliogr. f. 105-107.

ISBN 960-8253-05-5

 

Përshkrimi bibliografik i materialeve bibliotekare / përgat. Farfuri Xhaja. – Korfuz; Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 2001.

130 f. ; 23 cm. – (Biblioteka Kombëtare. Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit).

ISBN 960-8253-04-7

 

Tezauri / Biblioteka Kombëtare. – Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 2001.

Treguesi i emërtimeve lëndore / Biblioteka Kombëtare. – Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 2001.

476 f. ; 30 cm.

 

Udhëzues administrimi për bibliotekat universitare : njësi e cilësisë tërësore e bibliotekave universitare / përkth. Stavri Dajo. – Korfuz, 2001.

105 f. ; 23 cm.

Bibliogr. f. 105.

ISBN 960-8253 -00-4

 

Tabela e Klasifikimit Dhjetor Universal : (KDU). – Tiranë : Biblioteka Kombëtare, 1991. 729 f. ; 33 cm.