Lidhje me katalogë të huaj

Katalogu Botëror WorldCat http://www.worldcat.org/

Katalogu përmbledhës i bibliotekave të Francës - CCFr http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp

Katalogu i Bibliotekës Kombëtare të Gjermanisë http://dispatch.opac.d-nb.de

Katalogu përmbledhës i bibliotekave te Italisë http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/change.jsp?language=en

Katalogu i Bibliotekës Kombëtare të Spanjës http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat

Katalogu i Bibliotekës Britanike http://catalog.bl.uk/

Katalogu i Bibliotekës së Kongresit Amerikan http://catalog.loc.gov/

Index Translationum http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml