Fondi i Antikuarit

Koleksioni i antikuarëve përbën një fond të posaçëm, shumë të rëndësishëm, jo aq nga numri i vëllimeve se sa nga përmbajtja e tij.

Përmban 2449 vepra të rralla të botuara në shekujt XV-XVIII, përfshirë edhe veprat e para në gjuhën shqipe të Gjon Buzukut, Pjetër Budit, Pjetër Bogdanit, Frang Bardhit dhe të Jul Varibobës si dhe veprat në latinisht të humanistëve shqiptarë Marin Barleti, Marin Beçikemi dhe Dhimitër Frangu. Pjesë e këtij koleksioni janë edhe botimet e Voskopojës që i takojnë shek. XVII-XVIII si dhe 7 inkunabula.

Libri më i vjetër i këtij koleksioni është vepra e papës Piu II “Epistolae de Conventu Mantvano”, botuar në Milano në vitin 1473. Vepra ka vlera të veçanta. Në të theksohet mundësia e pjesëmarrjes së shqiptarëve dhe e Skënderbeut në koalicionin kundërosman të të krishterëve.