Fondi i hartave të antikuarit

Koleksioni i hartave të rralla numëron 54 njësi bibliotekare. Ato u takojnë shekujve XVI-XVIII dhe janë përpiluar nga hartografë europianë më në zë të kohës. Hartat e rralla kanë vlerë të posaçme për trojet shqiptare e më gjerë dhe janë burim informacioni me të dhëna të shumta historike, etnografike, gjuhësore, gjeologjike etj. Nga ky koleksion veçojmë hartën e Vincenzo Maria Coronelli-t, kozmograf i njohur i Republikës së Venedikut, “Corso delli fiumi Drino e Boiana nella Dalmatia” e vitit 1688, e cila bën pjesë në përmbledhjen “Atlante Veneto”. Përmbajtja e hartës paraqet interes për studiuesit e fushës së albanologjisë. Ajo sjell të dhëna të bollshme gjeografike, historike, toponomastike, etnografike, statistikore e demografike për krahinat, qytetet dhe fshatrat shqiptarë. Hartat dallohen për zbukurimet dhe ngjyrat.