Informacion për vizitorët

Emri zyrtar:

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Shkurtimi i emrit të bibliotekës:

BKSh

Emri në anglisht :

National Library of Albania

Drejtori i Përgjithshëm :

Piro Misha

 

   

 Adresa: Sheshi Skënderbe
Tiranë, Shqipëri