KËSHILLI SHKENCOR I BIBLIOTEKËS KOMBËTARE

U krijua Këshilli Shkencor i Bibliotekës Kombëtare, i cili do të ushtrojë funksionin e tij gjatë vitit 2020 e në vijim. Ky këshill përbëhet nga shtatë anëtarë: akad. Floresha Dado, prof. dr. Pëllumb Xhufi, prof. dr. Persida Asllani, dr. Etleva Domi, znj. Diana Çuli, z. Tomi Frashëri dhe z. Artan Shkreli, ndërsa si kryetar ka drejtorin e Bibliotekës Kombëtare, z. Piro Misha.