PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS


Shpallet e hapur thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

Për më tepër mund të vijoni në linkun http://praktika.sociale.gov.al/