Shërbimi i ISBN-së

Ligji dhe udhezime për ISBN-në
  • Ligji për kopjen e detyruar
  • Rregullore e funksionimit të Agjensisë Kombëtare të Standartizimit të botimeve të librit
  • Cfarë është ISBN-ja?

 

Shkarko formularë
  • Kërkesë për marrjen e ISBN-së (shkarko)