Ngjarje

380-vjetori i botimit të Fjalorit të Frang Bardhit
13 maj 2015


Në përkujtim të 380-vjetorit të botimit të Fjalorit të Frang Bardhit, Dictionarium latino-epiroticum, Romë 1635, Biblioteka Kombëtare organizoi më 13 maj, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhësisë të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë (Universiteti i Tiranës) konferencën shkencore: “FJALORI I FRANG BARDHIT: zanafillë dhe traditë” si dhe paraqiti për të pranishmit e vizitorët një ekspozim të disa prej fjalorëve të hershëm e themelues të leksikografisë shqipe. Në mënyrë simbolike përmes kësaj ekspozite shpaloseshin piketat e rëndësishme të një rrugëtimi që fillon që nga Dictionarium latino-epiroticum i Bardhit, për të vijuar me fjalorë të tjerë, si ai i Voskopojarit, kontribute të Thimi Mitkos, Kostandin Kristoforidhit, të gjuhëtarëve arbëreshë, fjalori i Shoqërisë “Bashkimi”, të cilët së bashku shpunë drejt stabilizimit të leksikografisë shqipe.

Në fjalën e hapjes, Prof. Dr. Persida Asllani, drejtore e këtij institucioni, vuri në dukje se botimi i Fjalorit të Frang Bardhit është një moment i rëndësishëm në kulturën shqiptare, një gur themeli në traditën tonë leksikografike dhe si i tillë ai mund të shërbejë sërish për një shqyrtim sa historiografik aq edhe bashkëkohor të rrugëtimit të dijes leksikore shqipe.

Drejtuesja e Departamentit të Gjuhësisë, Prof. Dr. Aljula Jubani, theksoi gjithashtu se përkujtimi i veprës së Frang Bardhit përbënte një moment për t’u ndalur e për të parë se ç’është leksikografia sot dhe në ç’drejtim duhet të ecë ajo. Dekani i Fakultetit të Histori Filologjisë, Prof. Dr. Shezai Rrokaj, gjatë kumtesës së tij, vlerësoi punën e palodhur të Bardhit, Budit, Buzukut, Mitkos, Kristoforidhit me radhë, të cilët në kushtet e mungesës së përvojës, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, që u vu në themel të leksikografisë shqipe, deri në hartimin e të parit fjalor me baza shkencore në vitin 1954, i ndjekur nga të tjerë në vitet ’80, ’84, 2002 e 2006. Sipas tij në kushtet e zhvillimit të shpejtë të shoqërisë e teknologjisë, lind nevoja e rishikimit të fjalorëve.

Kumtues të tjerë në konferencë, profesorë të nderuar të këtij fakulteti si Mimoza Kore, Dhimitri Bello, Etleva Shiroka e Evalda Paci, u ndalën më gjatë tek vepra e Bardhit, mënyra e ndërtimit të tij, teknikat e përdorura nga autori, mangësitë, por mbi të gjitha rëndësinë në ndërtimin e një tradite leksikografike.Kumtesat:

Shezai Rrokaj
Terminologjia gjuhësore shqipe në traditën leksikografike

Etleva Shiroka
Aspekte te transmetimit të njohjes dhe të identifikimit të objektit nëpërmjet lemës së fjalës në fjalorin e Frang Bardhit krahasuar me disa të mëvonshëm

Mimoza Kore
Frang Bardhi me veprën e tij, si një nga gurët e themelit të epokës së re që çelën autorët e vjetër për shndërrimin e shqipes nga gjuhë e folur në gjuhë të shkruar

Dhimitri Bello
Fjalori i Frang Bardhit vepër e rëndësishme historiko- gjuhësore

Evalda Paci
Vepra e Frang Bardhit në kontekstin e një tradite të rëndësishme shkrimore e historiografike