Ngjarje

Biblioteka Kombëtare marrëveshje bashkëpunimi me Fondacionin Universitar “Francesco Solano”, Itali


Sot, më dt. 12.11.2015, në sallën Ovale të Pallatit të Kongreseve, në kuadër të Panairit të Librit Tirana 2015, Prof. Dr. Persida Asllani, Drejtore e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, dhe Prof. Francesco Altimari, President i Fondacionit Universitar “Francesco Solano” ( FUFS), Itali, bënë publike nënshkrimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit kulturor e shkencor.

Prof. Dr. Persida Asllani, Drejtore e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, në fjalën e saj do të theksonte “rëndësinë e kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi në fushën e albanologjisë në vlerësimin e trashëgimisë kulturore të Arbëreshëve të Italisë dhe shfrytëzimin e këtyre burimeve, tani më një punë e institucionalizuar, si përmbyllje e një procesi te gjatë të nisur kohë më parë". Më pas, Prof. Francesco Altimari, President i Fondacionit Universitar “Francesco Solano” (FUFS), do ta konsideronte bashkëpunimin me Bibliotekën Kombëtare si një “urë të përbashkët bashkëveprimi. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm për shërbimin që i mundësohet një komuniteti të përbashkët si dhe fuqizimin e marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe arbëreshëve, në krijimin e një portali të përbashkët shumë të rëndësishëm".

Kjo marrëveshje, në fushën e bashkëpunimit shkencor dhe kulturor, bibliografik dhe me një interes të veçantë në fushën e albanologjisë, synon vendosjen e një bashkëpunimi konkret përmes përdorimit të burimeve të ndërsjella intelektuale dhe teknike, me qëllim që të promovojnë, të bashkërendojnë dhe të realizojnë projekte ndërkombëtare bashkëpunimi mbi informacionin dhe dokumentacionin bibliografik, në formë letre ose në formë elektronike, në fushën e albanologjisë si dhe në fusha të tjera të përbashkëta për vlerësimin e trashëgimisë librore, artistike dhe kulturore të Arbëreshëve të Italisë.

Duke qenë se është në interesin e përbashkët dhe të ndërsjelltë shkëmbimi reciprok i materialit bibliografik dhe dokumentar i çdo forme bashkëpunimi në fushën e albanologjisë dhe në fusha të tjera me interes, ky bashkëpunim do të mundësojë realizimin e projekteve të veçanta në këto fusha.

Gjithashtu do të promovohen nisma të informimit dhe të ndërgjegjësimit drejtuar komuniteteve përkatëse shkencore nëpërmjet organizimit të konferencave dhe seminareve me botimin e rezultateve të punës kërkimore në fushat me interes të përbashkët si dhe aktivitete të përbashkëta shkencore dhe kulturore.

Gjatë këtij aktiviteti, gjithashtu u promovua edhe botimi i njënumri special të "Hylli i Dritës" nga Shtëpia Botuese "Botime Franceskane", kushtuar Arbëreshëve të Italisë.