Ngjarje

Në Bibliotekën Kombëtare nis Shkolla Kombëtare e Bibliotekonomisë


Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë nisi Shkollën Kombëtare të Bibliotekonomisë (2016-2018), e cila programin e përditësuar e ka mbështetur në zhvillimet e fundit të shkencës së bibliotekave (bibliotekonomisë) dhe të informacionit. Ceremomia e çeljes u përshëndet nga drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, Prof. Dr. Persida Asllani, e cila u uroi pjesëmarrësve fillim të mbarë dhe suksese në kualifikimin e tyre. Kjo shkollë funksionon në mbështetje të Ligjit nr. 8576, datë 03.02.2000, “Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”. Programi, i cili do të ndiqet nga 46 punonjës të sistemit kombëtar bibliotekar, përmban lëndët, si: Hyrje në Shkencën e Bibliotekës dhe të Informacionit, Organizimi i informacionit, Zhvillimi i koleksioneve bibliotekare, Katalogimi përshkrues, Klasifikimi i materialeve bibliotekare, Klasifikimi lëndor, Shërbimet referuese dhe informuese, Shërbimet e bibliotekës ndaj përdoruesve, Menaxhimi i bibliotekës, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit, Biblioteka Digjitale. Më pas u vijua me paraqitjen e programit dhe orientimin e ndjekësve të shkollës në ciklin e kualifikimit.