Ngjarje

Seminar mbi psikanalizën lakaniane në Bibliotekën Kombëtare

15 Prill 2017
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, në bashkëpunim me Rrethin Lakanian Shqiptar, zhvilloi ditën e shtunë, më 15 prill, sesionin e tretë të ciklit të seminareve të psikanalizës me temën “E pavetëdijshmja në veprim në eksperiencën analitike: ëndrrat, lapsuset, simptomat”, me pjesëmarrjen e veçantë të Prof. Myriam Mitelman, lektore e fushës frojdiane dhe psikanaliste në Strasbourg. Gjatë këtij sesioni u trajtuan dy variantet e së pavetëdijshmes nisur dhe nga historia e tyre: pikëpamjen frojdiane, qasja si tekst që deshifrohet, si dhe pikëpamjen lakaniane, si pulsim, të nyjëtuara me klinikën e rasteve. Prof. Mitelman trajtoi gjatë diskutimit të saj prurjet e Lakanit mbi të pavetëdijshmen e strukturuar si gjuhë; e pavetëdijshmja sipas konceptit frojdian; rastin Hansi i vogël, harresat e emrave, psikopatologjia e jetës së përditëshme apo teksti i ëndrrës. E pavetëdijshmja është një koncepti dinamik, e cila ka një të kaluar. Që prej përdorimit të termit për herë të parë nga Frojd, ajo është përpunuar vazhdimisht, ndërkohë që puna analitike hidhte hapat të mëtejshëm.

Sipas prof. Mitelman “në seminarin “E pavetëdijshmja e Frojdit dhe e jona” Lacan ripërtërin konceptin e tij mbi të pavetëdijshme, duke përkthyer konceptet e psikanalizës në gjuhësi. Në konceptit lakanian e pavetëdijshmja është e strukturuar si gjuha”. Leksionet e Lakanit karakterizohen nga një gjurmim i thellë i dëshirës së pavetëdijshme. Ai ka analizuar hollësisht konceptet kryesore të psikanalizës duke tentuar gjatë gjithë jetës të lidhte në një ekuacion konceptin e shënjuesit me atë të trupit, prej të cilit do të përftonte një subjekt të pavetëdijshëm tepër singolar. Psikanaliza, si praktikë e veçantë e lidhur ngushtësisht me fjalën dhe dëgjimin, po përpiqet tashmë prej vitesh të takojë mendimin shqiptar duke sfiduar mbetjet e ngërçet e një mendimi dhe një gjuhe të drunjtë post-totalitare. Jacques Lacan është një nga mendjet më sfidante të shekullit XX, që me analizat dhe parashtrimet e veta emancipoi profesionalisht breza të tërë psikanalistësh e intelektualësh në mbarë botën.