Ngjarje

Bibliografia e përkthimeve në Shqipëri 2016, tashmë online

30 Shtator 2017Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Përkthimit, 30 shtator, prezanton publikimin online në faqen zyrtare të BKSH-së (www.bksh.al) të INDEX TRANSLATIONUM 2016, që përbën Bibliografinë e përkthimeve në Shqipëri për këtë vit. Bibliografia e përkthimeve në Shqipëri në vitin 2016 përmban 526 tituj dhe përbën një ndihmesë të madhe për studiues, përkthyes dhe lexues. Krahas saj, në faqen zyrtare të BKSH lehtësisht mund të aksesohen edhe Bibliografitë e përkthimeve nga viti 2003 deri në botimin më të fundit. Shqipëria si vend anëtar i UNESCO-s, prej vitit 1969, kontribuon në Index Translationum me bibliografinë e botimeve të përkthyera brenda kufijve të saj shtetërorë. Index Translationum është Bibliografia ndërkombëtare e përkthimeve dhe përfshin katalogun bibliografik të botimeve të përkthyera në afro 190 vende të botës. Çdo përkthim që botohet në një vend citohet në këtë bibliografi, e cila përgatitet nga baza e të dhënave elektronike të çdo vendi anëtar të Index Translationum. Bashkëpunimi ndërkombëtar e bën Index Translationum një veprimtari unike në botë