Ngjarje

BIBLIOTEKA KOMBËTARE E SHQIPËRISË NË BIBLIOTEKËN EUROPIANE

 

Është nënshkruar këto ditë Memorandumi i Mirëkuptimit mes Konferencës së Bibliotekave Kombëtare të Europës, të përfaqësuar nga Dr. Elisabeth Niggermann, dhe Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, të përfaqësuar nga Dr. Aurel Plasari, për përfshirjen me statusin e partnerit të plotë të BKSh në Bibliotekën Europiane.

Biblioteka Europiane është një institucion i ri bashkëkohor, i themeluar si nismë e Konferencës së Bibliotekave Kombëtare Europiane, që tanimë u ofron lexuesve internetistë shërbim falas dhe qasje në 48 biblioteka kombëtare dhe në 20 gjuhë. Burimet e ofruara prej saj janë dy llojesh: digjitale ose bibliografike (libra, postera, harta, regjistrime zanore, video etj.). Në ditën e sotme Biblioteka Europiane u jep qasje 150 milionë njësive bibliotekare. Hyrjet e koleksioneve digjitale të referencës janë gjithnjë në rritje. Cilësia dhe mirëfunksionimi garantohen nga 48 biblioteka kombëtare të Europës, numri i të cilave vjen duke u shtuar.

Me nënshkrimin e këtij memorandumi Biblioteka Kombëtare, nga ana e saj, ka marrë përsipër të integrojë bazën e të dhënave të veta, si edhe informacionin digjital, tanimë nëlinjë, në portalin e përbashkët të Bibliotekës Europiane brenda muajit dhjetor të këtij viti, duke mundësuar kështu qasjen përmes rrjetin europian në burimet albanologjike, si dhe në gjuhën shqipe, të BKSh.