Ngjarje

Seminar mbi psikanalizën frojdiane në Bibliotekën Kombëtare

17 Mars 2018Në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, në bashkëpunim me Rrethin Lakanian Shqiptar, u zhvillua ditën e premten dhe të shtunë, më datë 16-17 mars, seminari mbi psikanalizën frojdiane dhe çështjen e transferencës në psikanalizë, me pjesëmarrjen e veçantë të psikanalistit të njohur prof. Sergio Caretto, anëtar i Shoqatës Botërore të Psikanalizës dhe lektor në “Scuola Lacaniana di Psicoanalisi”, Torino, si dhe psikanalistë, psikologë dhe studentë. Gjatë këtij seminari, i zhvilluar në formën e një dialogu mbi të huajin dhe familjaren në përvojën psikanalitike, u analizuan pikëpamjet thelbësore frojdiane, trajtimi i diferencuar i psikozave dhe neurozave nëpërmjet përdorimit të disa nga pikëpamjeve themelore mbi konceptin e transferencës në veprën dhe në mësimet e Jacques Lacan-it.

Gjatë këtij seminari prof. Sergio Caretto nënvizoi se “Freud kishte theksuar se klinika psikanalitike karakterizohet nga një klinikë nën transferencë, thënë ndryshe një klinikë në të cilën pozicioni i analistit është vendimtar për sa i përket fillimit dhe përfundimit të trajtimit të pacientit” duke theksuar se “transferenca nuk mund të konsiderohet vetëm si një fenomen rastësor por më tepër si një strukturë ligjërimore, çka është ajo që ka konceptuar edhe Lakan në seminaret e tij në vitet 1960-1961”. Si mund të kuptohet trajtimi i transferencës, e cila duke qenë vetë motori i pavetëdijshëm i kurës mund të transformohet lehtësisht në pengesën e saj më të madhe? Sipas prof. Caretto “duke e dalluar nga sugjestionimi, Freud-i përcaktonte tek transferenca atë fenomen të veçantë dashuror të karakterizuar nga përsëritja, në të tashmen dhe me analistin, të përbërë prej ndjenjash dhe afektesh të përjetuara nga subjekt në marrëdhëniet e tij më të hershme me figurat prindërore. Lacan-i nga ana e tij do të vërë theksin te natyra tërësisht dashurore e transferencës, duke hedhur dritë mbi trajtën e një dashurie që i drejtohet dijes së pavetëdijshme të quajtur Subjekt-i-hamendësuar-me- Dije, që është për ne shtylla prej së cilës artikulohet gjithçka që ka të bëjë me transferencën”. Për Lakan, transferenca, sikurse më pas do ta gjejmë në seminarin e tij të XI-të me temë “Katër konceptet themelore të psikanalizës”, nuk do të jetë vetëm objekt interpretimi si një përsëritje e zinxhirit shënjues të pavetëdijshëm por do të jetë gjithashtu edhe një ndeshje e pashoqe përkundrejt një reale nga ku buron dëshira më intime e një subjekt. Gjatë këtij seminari u prezantuan edhe raste klinike si dhe pati diskutime rreth punës në institucion me punonjësit e Qendrës Komunitare të Shëndetit Mendor nr. 2 si dhe të qendrave të tjera të Shëndetit Mendor në Tiranë.

Seminaret mbi psikanalizën frojdiane, një bashkëpunim i Bibliotekës Kombëtare dhe Rrethit Lakanian Shqiptar, janë shndërruar në një traditë suksesshme në këtë fushë duke sjellë në Shqipëri emrat më të njohur të psikanalizës evropiane si Myriam Mitelman, Geert Hoornaert, Sergio Caretto, etj., si dhe përvojën e trajtimit profesional të pacientëve, një përvojë e vlefshme që mund të aplikohet edhe në Shqipëri.