Ngjarje

BKSH: Seminari i tretë "Përthyerje antropologjike"

30 shtator 2016Në Bibliotekën Kombëtare e Shqipërisë, në bashkëpunim me Departamentin e Etnologjisë në Institutin e Antropologjisë Kulturor e dhe Studimit të Artit (IAKSA), u zhvillua të premten, më datë 30 shtator, seminari “Përthyerje antropologjike” me pjesëmarrjen e antropologë, etnografë, studentë, studiues, etj.. Në këtë takim të tretë të seminarit permanent "Përthyerje antropologjike" prof. asoc. Nebi Bardhoshi, drejtor i Departamentit të Etnologjisë në IAKSA, njëkohësisht edhe autori i librit "Antropologjia e kanunit", botim i Qendrës së Studimeve Albanologjike, prezantoi punimin e tij më të fundit shkencor.

"Antropologjia e kanunit" paraqet dhe problematizon debatin teorik në dijet sociale, kryesisht në antropologjinë e së drejtës. Duke u fokusuar te kanuni, e drejta zakonore, autori shqyrton raportet pushtet - dije në mendimin antropologjik, përthyerjen e këtij raporti në jetën e përditshme, kushtin e pluralizmit ligjor, regjimet hierarkike mes rendeve të ndryshme ligjore, duke vënë në qendër raportet komplekse mes të drejtës kanunore dhe asaj shtetërore. Gjakmarrja, martesa dhe prona, janë tri çështjet rreth të cilave lëvrohet teza e liminalizimit të kulturës prej shtetërores. Libri mbyllet me ftesën për të parë se si shtetërorja moderne përdor kulturën apo aspekte të saj, për të klasifikuar njeriun si jo-krejt-njeri dhe se si, ajo i jep për atribut vetvetes, shndërrimin e jo-krejt-njeriut, në, më në fund, njeri.