Ngjarje

Biblioteka Kombëtare, pjesëmarrëse në Festivalin Ndërkombëtar
“Ditënetët e Librit”

16-20 Maj 2018Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë mori pjesë në Festivalin Ndërkombëtar “Ditënetët e Librit”, organizuar nga Klik Ekspo Group, me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Ministrisë së Kulturës, Ministrisë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Bashkia Tiranë, i cili u zhvillua nga data 16 deri më 20 maj në Muzeun Historik Kombëtar, duke promovuar qasjen e re në informacion dhe bibliotekat digjitale, përmes programit të “Aftësimit në Informacion”, si një formë e re komunikimi me publikun e gjerë, që shfrytëzon teknologjitë e reja si burime referuese, duke nxitur bashkëveprimin e publikut me Bibliotekën.

Gjatë ditëve të këtij festivali u prezantua gjithashtu botimi elektronik “Musine Kokalari, vetëdija e shkrimit dhe e qëndresës”, i cili tashmë gjendet njëherazi online në faqen zyrtare të BKSH-së (www.bksh.al) dhe të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani” (www.biblioteka-ks.org). Veprimtaritë kushtuar Kokalarit e patën fillesën më 10 shkurt të 2017-s në Tiranë me kremtimet e 100-vjetorit të saj të lindjes, duke përkuar me shpalljen e këtij viti si “Viti i Kujtesës” në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, me qëllim nxitjen dhe promovimin e çdo akti kujtese, veçanërisht atij ndaj viktimave të diktaturës komuniste. Ky botim vjen si rezultat i bashkëpunimit të vijueshëm dhe të suksesshëm mes dy Bibliotekave Kombëtare dhe prezanton punën e dy institucioneve si dhe të studiuesve të shumtë përgjatë vitit 2017, të cilët i kushtuan një vëmendje të veçantë figurës emblematike të shkrimtares së parë shqiptare dhe intelektuales së shquar Musine Kokalari.

Ndërkohë, gjatë ditëve të festivalit në Atriumin e Muzeut Historik Kombëtar, specialistja e BKSh-së, znj. Enilda Kola zhvilloi një cikël leksionesh të hapura me studentë të Shkollës Kombëtare të Bibliotekonomisë si dhe studentë nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë me temë “Kërkimi në botën virtuale”. Studentët u njohën me shërbimet online që ofron Biblioteka Kombëtare përmes faqes së saj zyrtare, të cilat lehtësojnë dhe ndihmojnë qasjen në informacion dhe kërkimin shkencor, si Katalogët online, Katalogët e digjituar, Biblioteka digjitale, e-Bibliografi, Shërbimin dhe kërkesat elektronike, etj..

Aftësimi në media dhe informacion”, tashmë pjesë integrale e politikave dhe strategjisë së BKSH, është një nga principet bazë të bibliotekonomisë bashkëkohore në nivel tashmë global. Paketa e plotë e dokumenteve (deklarata, manifeste etj.) të IFLA-s dhe UNESCO-s mbi “Aftësimin në media dhe informacion” janë sjellë në gjuhën shqipe falë punës së jashtëzakonshme të specialistëve të BKSH-së. Prej vitesh Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë po promovon këtë program, si një formë e re komunikimi me publikun e gjerë, që shfrytëzon teknologjitë e reja si burime referuese, duke nxitur bashkëveprimin e publikut me Bibliotekën. Njohja e mjeteve dhe mënyrave të kërkimit është një nga proceset më të rëndësishme për të arritur te informacioni, duke shkuar drejt “Bibliotekave pa mure”.