Ngjarje

Bibliografia e përkthimeve në Shqipëri 2017, tashmë online

30 shtator 2018Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Trashëgimisë Kulturore dhe të Ditës Ndërkombëtare të Përkthimit, 29 - 30 shtator, prezanton publikimin online në faqen zyrtare të BKSH-së (www.bksh.al) të INDEX TRANSLATIONUM 2017, që përbën Bibliografinë e përkthimeve në Shqipëri për këtë vit. Bibliografia e përkthimeve në Shqipëri në vitin 2017 përmban 617 tituj dhe përbën një ndihmesë të madhe për studiues, përkthyes dhe lexues. Shqipëria si vend anëtar i UNESCO-s, prej vitit 1969, kontribuon në Index Translationum me bibliografinë e botimeve të përkthyera brenda kufijve të saj shtetërorë.

Index Translationum është Bibliografia ndërkombëtare e përkthimeve dhe përfshin katalogun bibliografik të botimeve të përkthyera në afro 190 vende të botës. Çdo përkthim që botohet në një vend citohet në këtë bibliografi, e cila përgatitet nga baza e të dhënave elektronike të çdo vendi anëtar të Index Translationum. Bashkëpunimi ndërkombëtar e bën Index Translationum një veprimtari unike në botë.