Ngjarje

Praktikat e diasporës shqiptare, në seminarin “Përthyerje antropologjike”

25 janar 2019Në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, në bashkëpunim me Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (ISKA), ditën e premte, më datë 25 janar, u zhvillua seminari “Përthyerje Antropologjike” me pjesëmarrjen e veçantë të studiueses nga Kosova dr. Lumnije Kadriu, e cila prezantoi studimin me temë “Pushimet, familja, vendlindja në praktikat e diasporës shqiptare të Kosovës”, si dhe me pjesëmarrjen e studiuesve, antropologëve, etnografëve, studentëve, etj. Gjatë prezantimit të hulumtimit të saj, studiuesja Kadriu u shpreh se “arsyeja e ndërmarrjes së një qasjeje të tillë është vetë natyra e disiplinës së etnologjisë, e cila shfrytëzon të kaluarën për të shpjeguar të tashmen”. Përvoja e migrimit të shqiptarëve mund të thuhet së tashmë ka një traditë të bollshme dhe kjo madje konsiderohet si krejt ‘normale’ dhe e zakonshme, sepse janë të pakta familjet që nuk kanë ndonjë anëtar jashtë vendit. “Disa dekada më parë migronin vetëm burrat, duke jetuar një jetë relativisht të vetmuar në diasporë sa i përket familjes, dhe duke bërë vizita vetëm një apo dy herë në vit. Krahasuar me migrimin e kohëve të sotme, gjithnjë edhe më shumë vërehet se janë së bashku familja e ngushtë. Nisur nga kjo, vizitat e bëra në vendlindje dhe në familje ishin dhe kanë mbetur si veprime të rëndësisë së veçantë dhe shumë të madhe për ta”.

Projektet hulumtuese lidhur me vizitat apo pushimet e emigrantëve në vendlindje, në përgjithësi, janë mjaft të reja dhe të pakta në numër. Ky hulumtim është fokusuar në aktivitete kryesore në të cilat angazhohen mërgimtarët gjatë kohës që janë për pushime në vendlindje, por ku fokus shpalosi më shumë çështje të tjera komplekse dhe me interes për ta. Sipas dr. Lumnie Kadriut “kompleksiteti i kësaj teme imponoi një qasje multi-disiplinare, e cila mundësoi një pamje mjaft të plotë të kësaj praktike, një kuptim të mirë të pushimeve si pjesë e mënyrës së jetesës së diasporë shqiptare të Kosovës si komunitet si dhe interpretime të shumta të kësaj praktike. Duke marrë parasysh numrin e mërgimtarëve nga Kosova në periudha të ndryshme kohore, sidomos nga vitet ’90 të shekullit të kaluar, është jo vetëm interesante, por edhe e rëndësishme që një studim të përqendrohet në çështjen se si mërgimtarët shqiptarë i mbajnë lidhjet e tyre me vendlindjen dhe njerëzit që mbeten aty”.

Studimi i prezantuar është rezultat u hulumtimit të realizuar prej dr. Lumnie Kadriut në kuadër të tezës doktorale mbrojtur në Universitetin e Vjenës, në Fakultetin e Studimeve Historiko-Kulturore dhe Arteve, në Departamentin e Etnologjisë Evropiane, por njëherazi edhe si projekt në Degën e Etnologjisë pranë Institutit albanologjik të Prishtinës.Ky hulumtim mund të konsiderohet si një rrugëtim i rëndësishëm gjatë të cilit u trajtuan jo vetëm çështje që lidhen me diasporën shqiptare, me konceptin e pushimeve ndër mërgimtarë shqiptarë të Kosovës; domethënien e kthimit të vendlindje, por edhe me trans-nacionaliteti apo çështjet familjare si organizimi i familjes, shtëpia dhe banimi, strukturat sociale dhe pozita e gruas në familjet trans-nacionale, dialogu midis diasporës dhe vendlindjes, etj.

Prej vitit 1996, Lumnije Kadriu punon në Degën e Etnologjisë pranë Institutit albanologjik të Prishtinës. Në vitin 2016, fitoi gradën Doktor i Filozofisë në Etnologji Evropiane në Universitetin e Vjenës. Libri “Glokalizimi - perceptime etno-kulturore” i botuar në vitin 2009 është punimi i saj i parë monografik. Në vitin 2011, Instituti Albanologjik botoi përkthimin e saj të librit “Historia dhe teoria në antropologji” të autorit Alan Barnard. Studimi “Pushimet, familja, vendlindja në praktikat e diasporës shqiptare të Kosovës” është botimi i saj i dytë monografik.