Ngjarje

Bibliografia e përkthimeve në Shqipëri 2018, tashmë online

30 shtator 2019


 

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, në kuadër të Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore dhe të Ditës Ndërkombëtare të Përkthimit, 29 dhe 30 shtator, prezanton publikimin online në faqen zyrtare të BKSH-së ( www.bksh.al ) të INDEX TRANSLATIONUM 2018, që përbën Bibliografinë e përkthimeve në Shqipëri për këtë vit. Bibliografia e përkthimeve në Shqipëri në vitin 2018 përmban 606 tituj dhe përbën një ndihmesë të madhe për studiues, përkthyes dhe lexues. Shqipëria si vend anëtar i UNESCO-s, prej vitit 1969, kontribuon në Index Translationum me bibliografinë e botimeve të përkthyera brenda kufijve të saj shtetërorë. Index Translationum është Bibliografia ndërkombëtare e përkthimeve dhe përfshin katalogun bibliografik të botimeve të përkthyera në afro 190 vende të botës. Çdo përkthim që botohet në një vend citohet në këtë bibliografi, e cila përgatitet nga baza e të dhënave elektronike të çdo vendi anëtar të Index Translationum. Bashkëpunimi ndërkombëtar e bën Index Translationum një veprimtari unike në botë.