Ngjarje

BKSH : zhvillohet workshopi
“Impakti i teknologjive të reja në biblioteka dhe në lexim”

9-10 tetor 2019


 

Në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, në bashkëpunim me Ambasadën Franceze në Tiranë, në kuadër të kualifikimit të vijueshëm bibliotekar të punonjësve të sistemit kombëtar bibliotekar, u zhvillua më datë 9 dhe 10 Tetor workshopi dy-ditor me temë “Impakti i teknologjive të reja në biblioteka dhe në lexim”, me pjesëmarrjen e veçantë të znj. Elva Margariti, Ministre e Kulturës, znj. Christina Vasak, Ambasadore e Francës në Shqipëri, z. David Picard, drejtor i bibliotekës “Vaclav Havel”, si dhe specialistë nga Biblioteka Kombëtare, bibliotekat publike dhe ato universitare. Në ceremoninë e hapjes së workshop-it Ambasada e Francës në Tiranë i dhuroi Bibliotekës Kombëtare rreth 250 librave në gjuhën franceze, duke pasuruar me botime të reja fondin e Sallës Franceze të Leximit.

Drejtori i BKSh-së, z. Piro Misha, duke vlerësuar dhe falënderuar Ambasadën franceze për vijimin e mbështetjes dhe bashkëpunimit të ngushtë u shpreh se “ky dhurim vjen në Tetorin e Librit dhe është shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për promovimin e leximit në brezat e rinj”. Ai vuri theksin edhe në “rëndësinë e kualifikimit të vijueshëm profesional tëspecialistëve të bibliotekave në vend”. Ndërkohë, znj, Elva Margariti, Ministre e Kulturës, në fjalën e saj përshëndetëse vuri në dukje se “sfida e sotme nuk lidhet vetëm me afrimin e publikut me leximin dhe librin por edhe sfida që ka lidhje me teknologjinë. Teknologjia tashmë i ka larguar të rinjtë nga libri, por me ‘prekjen’ e duhur, teknologjinë ne mund ta kthejmë nënjë tjetër mekanizëm që të afrojë të rinjtë me librin. Nuk mendoj që ato janë dy realitete në luftë me njëra-tjetrën, por dy realitetet që mund të lidhen ngushtë”. Më tej, znj. Margariti nënvizoi se “duke vijuar me digjitalizimin, restaurimin e duke i përkthyer ato në përditshmen tonë, ku të bashkojmë librin me teknologjinë. Tetori i Librit vjen edhe si një mundësi për tëvijuar takimet për librin, mes miqsh të librit, duke folur për librin”.

Në vijim të takimit, znj. Christina Vasak, Ambasadore e Francës në Shqipëri, duke risjellë në vëmendjen bashkëpunimet e vazhdueshme midis Ambasadës franceze dhe Bibliotekës Kombëtare në Shqipëri, përmes aktiviteteve të shumta si dhe dhurimeve, të cilat po pasurojnë fondin e Sallës Franceze të Leximit me literaturë klasike dhe bashkëkohore, u shpreh se “libri nuk është Franca apo Shqipëria, por ajo që ne mund tëbëjmë së bashku”. Më tej, veprimtaria vijoi me punimet e workshop-it, i cili u drejtua nga z. David Picard, drejtor i bibliotekës “Vaclav Havel”. Gjatë trajnimit z. Picard u fokusua në risitë e shërbimeve bibliotekare, rolin e bibliotekarëve në orientimin e përdoruesve në njohjen e mënyrave të reja të kërkimit, përfshirë edhe instrumentet e reja (elektronike) të leximit. Ai solli jo vetëm përvojën franceze të sistemit bibliotekar, por edhe përvojën më tëmirë të vendeve evropiane, ku zhvillimi i teknologjisë është një dritare e re në informacion. Gjatë trajnimit pjesëmarrësit shkëmbyen ide mbi zhvillimet e fundit teknologjike, të cilat nxitin dhe afrojnë publikun me leximin dhe bibliotekat, por edhe shfrytëzimin e tyre në ndihmë të përdoruesve, si dhe diskutuan mbi problematika të ndryshme që ndeshin gjatë punës së tyre.