Ngjarje

BKSH, në Konferencën Vjetore të Bibliotekave Kombëtare të Evropës Juglindore

20-23 Tetor 2019


 

Drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, z. Piro Misha, mori pjesë në Konferencën Vjetore të Drejtorëve të Bibliotekave Kombëtare të Evropës Juglindore (SEENL-i), që u zhvillua në Sofje të Bullgarisë, në datat 20-23 tetor 2019. Tema bosht e konferencës ishte “Dorëshkrimet në koleksionet e Bibliotekave Kombëtare të vendeve të Evropës Juglindore”.

Konferenca u ndoq nga drejtorët e Bibliotekave Kombëtare të 10 vendeve si: Bullgaria, Kroacia, Shqipëria, Greqia, Bosnjë Hercegovina, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia dhe Turqia. Në përmbyllje të saj, si rezultate të arritura shënohen: forcimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet Bibliotekave Kombëtare të Evropës Juglindore, si dhe propozime për disa nisma konkrete që do të pasohen në vazhdim me nënshkrime marrëveshjesh bashkëpunimi ndërmjet bibliotekave homologe.

Takimi i ardhshëm i konferencës do të jetë në vitin 2020, në Ankara (Turqi).