Ngjarje

Takimi “Nata e Ideve”, në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë

29 janar 2020


 

Në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, në bashkëpunim me Ambasadën Franceze dhe Aleancën Franceze në Tiranë, u zhvillua të mërkurën mbasdite, më datë 29 janar, takimi “Nata e Ideve”, me pjesëmarrjen e veçantë të Guillaume Faburel, studiues shkencor në Shkollën e Lartë Normale të Lionit, të Fatmir Gurit, lektor në ekonominë dhe politikat e zhvillimit rural në Universitetin Bujqësor të Tiranës, znj. Briseida Mema, korrespondente e AFP-së në Tiranë, Ambasadores së Francës, znj. Christina Vasak, Drejtorit të Bibliotekës Kombëtare, Piro Misha, si dhe pedagogë, studiues, përkthyes, studentë, etj.

Ky takim, i drejtuar nga korrespondentja e AFP-së, znj. Briseida Mema, solli kontributin e studiuesve dhe pedagogëve Guillaume Faburel dhe Fatmir Guri, të cilët ndanë me të pranishmit idetë dhe mendimet e tyre mbi një temë universale, siç është raporti ynë me natyrën në mjedisin urban, si dhe mbi sfidat e epokës sonë. Prof. Guillaume Faburel, i pyetur për studimin e tij të fundit “Metropolet barbare”, u ndal në konceptin e deuniformizimin e qyteteve, ç‘urbanizimi i tokës. Ai u shpreh se "metropolizimi sjell një ekspansion urban të pareshtur dhe një përshpejtim të fluksit dhe ritmit të jetës, deri në atë pikë sa qytetet e mëdha, gjithnjë e më tepër po përbuzen, gjë që shprehet nga një mori gjestesh të përditshme rezistence”. Ai theksoi se “qytetet tashmë janë problem ndërkombëtar pasi qytetet kanë pësuar mutacione për sa i përket strukturës, estetikës. Ato janë produkte të regjimeve politike. Ky libër është kritik në këtë aspekt se realiteti metropolitan diktohet nga interesei ekonomik”.

Ndërkohë, Fatmir Guri, lektor në ekonominë dhe politikat e zhvillimit rural në Universitetin Bujqësor të Tiranës, u ndal në realitetin tonë të përditshëm, në strukturimin dhe destrukturimin e metropoleve. Duke ngritur një problematikë thelbësore në Shqipëri, “nëse metropolet shqiptare po strukturohen apo po destrukturohen”, z. Guri u shpreh se “Në Shqipëri ne kemi vetëm një metropol, i cili po strukturohet. Por është shumë e rëndësishme të dimë se si po ndodh kjo dhe cili është raporti ynë me të?”.

I konceptuar si një debat mbi temën e raportit tonë me natyrën në qytet, “Mbrëmja e Ideve” është një takim i rëndësishëm intelektual dedikuar mendimit bashkëkohor dhe ndarjes ndërkombëtare të ideve, i cili zhvillohet njëherazi në vendet frankofone, duke mbledhur pjesëmarrës të fushave dhe profesioneve të ndryshme për të diskutuar mbi problemin e ekuilibrit ekologjik dhe të marrëdhënies së njeriut në botë si dhe të angazhimit të tij.

Takimi vijoi me diskutimet dhe ndërhyrjet e të pranishmëve në këtë mbrëmje shkëmbimi idesh dhe pikëpamjesh.