Ngjarje

Marrëveshje për shkëmbimin e shtypit midis Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës

 

 

Nisur nga dëshira për të forcuar dhe thelluar marrëdhëniet e bashkëpunimit, z. Aurel Plasari, në cilësinë e drejtorit të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, dhe z. Sali Bashota, në cilësinë e drejtorit të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, nënshkruan më 25 qershor 2009 në Tiranë marrëveshjen e bashkëpunimit për shkëmbimin e shtypit (gazeta dhe revista) të botuar respektivisht në Shqipëri dhe Kosovë. Kjo marrëveshje vjen në mbështetje të Marrëveshjes dypalëshe kulturore të Autoriteteve Eprore, nën të cilat BKSh dhe BKUK ushtrojnë veprimtarinë e tyre, dhe ka për synim informimin e lexuesve të të dyja vendeve me shtypin përkatës, si dhe formimin e koleksioneve të kujtesës kombëtare në mënyrë reciproke.

Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje morën pjesë përfaqësues të dy bibliotekave; të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; gazetarë etj. Duke marrë fjalën, z. Sali Bashota theksoi që kjo marrëveshje është në vijim të veprimtarive dhe kontakteve të pandërprera të të dy institucioneve. “Ne jemi të përcaktuar,- tha ai,- në udhëtimin tonë të sigurt drejt krijimit të portalit të informacionit Kujtesa e shqiptarëve”.

Në përgjigje, z. Aurel Plasari nënvizoi që koleksionet e shtypit kanë vlera vërtetë historike dhe të pallogaritshme për bibliotekat dhe shoqërinë njerëzore. Nga ana tjetër, ai qartësoi se prioritet i të dy bibliotekave do të jetë puna për krijimin e një rrjeti të përbashkët të informacionit bibliografik për të ecur kështu drejt një rrjeti të unifikuar dhe një komunikimi elektronik sa më komod.

Marrëveshja u mirëprit edhe nga z. Remzi Lani, drejtor i Institutit të Medias dhe z. Aleksandër Çipa, kryetar i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, pjesëmarrës në ceremoni.