Ngjarje

Sesion konsultativ për çështje të bibliografisë në Prishtinë

 

 

Në formën e një tryeze të rrumbullakët u organizua në Prishtinë më 16 korrik 2009 një sesion konsultativ për çështje të bibliografisë shqipe. Specialistë të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës (BKUK) dhe të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (BKSh) shprehën pikëpamjet e tyre në fushën e teorisë dh të praktikës së bibliografisë.

Drejtori i BKUK z. Sali Bashota, drejtues i sesionit, vuri në dukje që kjo veprimtari organizohej në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis dy institucioneve dhe pritej që ajo t’i paraprinte një bashkërendimi të punëve për hartimin dhe botimin e bibliografive në rrafsh kombëtar.

Nga ana e tij z. Aurel Plasari, drejtor i BKSh, vlerësoi organizimin e kësaj konsulte dhe nënvizoi rëndësinë e bibliografive jo thjesht si informacion, por edhe si kontribut me botime që mbeten në ndihmë kryesisht të studiuesve të disiplinave të ndryshme të albanologjisë. Duke hedhur një vështrim të shkurtër në historinë e bibliografisë shqipe dhe punën nisëse të të huajve në të, ai tha se tanimë është radha e specialistëve shqiptarë të përfshihen në hartimin dhe botimin e një bibliografie kombëtare gjithëpërfshirëse. Z. Plasari njoftoi që këtë vit BKSh do të botojë dy bibliografi retrospektive të botimeve që gjenden në koleksionet e saj dhe që u përkasin viteve 1555 deri 1912 dhe 1913 deri 1958.

Inspektori i trajnimit bibliotekar të BKSh, z. Ramazan Vozga, ndihmoi në sqarimin e disa problemeve të shfaqura në punën për hartimin e bibliografisë së librit shqip në Kosovë 1944-1984. Përveç ndihmës përmes Qendrës së Trajnimit Bibliotekar, ai ofroi edhe bashkëpunimin për çdo çështje të diskutueshme me sektorët e Studimeve dhe të Kualifikimit, të Bibliografisë Kombëtare dhe të Albano-Balkanologjisë të BKSh.

Pjesëmarrësit në konsultë diskutuan dhe debatuan lidhur me shqetësimet e tyre në fushën e përgatitjes së bibliografive, kryesisht asaj të librit shqip. U theksua domosdoshmëria e zbatimit të saktë dhe në mënyrë krijuese të standardeve të përshkrimit bibliografik, mes të cilave edhe shkrimi i emrave të autorëve të huaj në origjinal në zonën e kryetitullit. Me interes ishin edhe diskutimet për transliterimin dhe punën me tabelat përkatëse të realizuara si standarde ndërkombëtare të miratuara nga ISO (International Standard Organization). U diskutua gjithashtu edhe problemi i njësimit të terminologjisë në bibliotekat shqiptare, sidomos për sa u përket termave të përshkrimit bibliografik. Përgjithësisht u ra në një mendje që njësimi këtu është i domosdoshëm, por u pranua që ai nuk mund të jetë tërësor dhe se dallime të mundshme mund të ekzistojnë deri aty ku ato nuk shkaktojnë keqkuptime.