Ngjarje

Mbledhje e zgjeruar e Këshillit Kombëtar të Bibliotekave

 

Më 30 maj 2007, nën drejtimin e z. Ylli Pango, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në mjediset e Bibliotekës Kombëtare u mblodh Këshilli Kombëtar i Bibliotekave.

Biblioteka Kombëtare paraqiti projektin “ Një strategji dhe plan veprimi për zhvillimin e bibliotekave publike shqiptare në Shoqërinë e Informacionit”, përgatitur me asistencë të huaj. Për hartimin e projektit Biblioteka Kombëtare ka shfrytëzuar gjithë përvojën e saj në udhëheqjen metodike dhe praktike të bibliotekave publike të vendit si dhe angazhimin në disa projekte paneuropiane në këtë fushë. Bashkëautori i të këtij projekti z. Robert Davies është një prej ekspertëve më të njohur të hartimit dhe implementimit të politikave të zhvillimit të bibliotekave publike europiane. Dhjetë vitet e fundit ai ka menaxhuar me sukses projekte dhe nisma të tilla të Bashkimit Europian si PLDP (Public Library Development Project, Phare Program/OSI:NLP 1996 - 1998), PubliCA (Public Libraries Concerted Action 1997 - 1999), PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks 2001- 2003), CALIMERA ( Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resources 2003 – 2005)etj. Ndërsa bashkëautori tjetër, Ramazan Vozga, menaxher i Qendrës së Trajnimit Bibliotekar, ka qenë koordinator për Shqipërinë i katër projekteve të mësipërme.

Drejtori i Bibliotekës Kombëtare, z. Aurel Plasari, në fjalën hyrëse nënvizoi rëndësinë e këtij projekti për integrimin e bibliotekave tona publike në rrjedhat europiane. Pastaj u vijua me paraqitjen e përmbledhur të projektit.

Oponentët dhe diskutantët (anëtarë të këtij Këshilli apo drejtues të bibliotekave publike të vendit) vlerësuan lart vizionin dhe konceptimin bashkëkohor të veprimtarisë së këtyre bibliotekave nga ana e hartuesve të projektit si dhe mundësitë e zhvillimit që ai hap për këto institucione të rëndësishme kulturore dhe informuese në shërbim të bashkësive, në të cilat ato funksionojnë.

Z. Ylli Pango vlerësoi mjaft projektin dhe përpjekjet që Biblioteka Kombëtare dhe drejtuesit e saj bëjnë që bibliotekat shqiptare të ecin në një hap me institucionet homologe të huaja, gjithnjë në shërbim të kërkesave që shtron epoka e Shoqërisë së Informacionit.