Ngjarje

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Bibliotekën e Aleksandrisë

 

 

Gjatë një vizite pune në Bibliotekën e Aleksandrisë (BA) Dr. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (BKSh), nënshkroi më 5 maj 2010 një memorandum mirëkuptimi midis dy institucioneve. Në emër të BA memorandumi u nënshkrua nga ambasadorja Hagar El-Islambouly. I hartuar në trajtën e një marrëveshjeje, memorandumi ka për qëllim ngritjen në një shkallë më të lartë të bashkëpunimit shumëplanësh midis të dy bibliotekave. Ato do të përkrahin bashkëpunimin në fushën e shkencës së bibliotekave, bibliografisë dhe arkivave.

Biblioteka Aleksandrina është një institucion egjiptian me dimensione ndërkombëtare dhe një organizatë kulturore tërësisht e integruar me biblioteka, muze, mjedise ekspozitash, qendra trajnuese dhe një qendër të madhe konferencash. BA është projektuar të depozitojë deri në 8 milion vëllime; 500 mijë në rafte të hapura në sallën kryesore të leximit. Përveç bibliotekës qendrore, BA përfshin një larmi bibliotekash të tjera si biblioteka “Taha Hussein” me shërbime për të verbrit, bibliotekën për fëmijë, bibliotekën për të rinjtë dhe bibliotekën e arteve dhe multimediale.

Duke vlerësuar aktin e nënshkrimit të këtij memorandumi, z. Plasari tha se “BKSh ka bashkëpunuar edhe më parë me BA në mjaft projekte, përfshirë atë të Katalogut të Përbashkët Arab dhe të Konservimit dhe restaurimit të dokumenteve , por tani ato do të zhvillojnë programe të detajuara bashkëpunimi. Nëpërmjet këtij memorandumi synohet forcimi i marrëdhënieve profesionale midis dy bibliotekave si edhe lehtësimi i bashkëveprimit të tyre në fushën e kulturës, shkencës dhe të informacionit shkencor”.

Në përputhje me strategjitë afatgjata dhe afatmesme të të dy institucioneve, memorandumi i nënshkruar synon zhvillimin e marrëdhënieve në fushat e mëposhtme:

   - rritjen e shkëmbimit të botimeve me qëllim shtimin e vlerave të koleksioneve të tyre;
   - krijimin e programeve të bashkëpunimit, kërkimit dhe zhvillimit në lëmin e katalogimit, automatizimit dhe digjitimit;
   - zhvillimin e programeve trajnuese për specialistët e bibliotekave;
   - organizimin e leksioneve, trajnimeve dhe ekspozitave;
   - shkëmbimin e specialistëve të të gjitha fushave me qëllim zhvillimin e kualifikimit të vijueshëm profesional;
   - përmirësimin e teknologjisë së ruajtjes dhe restaurimit të dokumenteve bibliotekare të shtypura në letër.


Për implementimin e këtij memorandumi do të hartohet një program i detajuar bashkëpunimi për një periudhë trevjeçare.


 

Biblioteka e Aleksandrisë