Ngjarje

Marrëveshje e Bibliotekës Kombëtare për partneritet të plotë në Bibliotekën Europiane

 

 

Midis Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (BKSh) dhe Konferencës së Drejtorëve të Bibliotekave Kombëtare të Europës (CENL - Conference of European National Librarians) u nënshkrua marrëveshja e partneritetit të plotë të BKSh në Bibliotekën Europiane (European Library). Nënshkruan marrëveshjen në emër të BKSh drejtori Dr. Aurel Plasari dhe në emër të CENL kryetarja Dr. Elisabeth Niggemann.

Marrëveshja bën pjesë në kuadrin e procesit integrues të Bibliotekës Europiane, në të cilën merr pjesë edhe BKSh, në Nismën e Bibliotekave Digjitale të sendërtuar në Europeana , një koleksion multilingual online që përmban miliona njësi të digjituara të bibliotekave, muzeve, arkivave dhe koleksioneve multimedialë nga të gjitha vendet europiane, si një pikë hyrëse në trashëgiminë kulturore të kontinentit tonë. Europeana është një bibliotekë digjitale europiane për të gjithë: shkencëtarë, specialistë dhe publik. Përmes integrimit të të dhënave të Bibliotekës Europiane në të do të krijohet mundësia e akcesit edhe në njësitë e digjituara të koleksioneve të BKSh, që përmbajnë thesare të kulturës së shkruar kombëtare, një pjesë e të cilave qëndrojnë me dinjitet në trashëgiminë europiane.

CENL është një nismë e bibliotekave kombëtare të vendeve anëtare të Këshillit të Europës, mes të tjerash, për të rritur dhe forcuar rolin e bibliotekave kombëtare në Europë. Për të arritur objektivat e veta, CENL ka iniciuar Bibliotekën Europiane, një shërbim i lirë në gjuhët e shteteve përkatëse, i cili ofron akces në burimet e bibliotekave kombëtare të Europës. E gjitha mbështetet në partneritetin e CENL me bibliotekat kombëtare europiane, që ofrojnë koleksionet e tyre të digjituara për Bibliotekën Europiane, si një portal që siguron akces në metadatat dhe përmbajtjen digjitale të gjithë bibliotekave partnere.