Ngjarje

Çmimi Kombëtar i Bibliofilisë “Lumo Skendo” 2010

 

 

Ndër botimet e shumta cilësore të realizuara gjatë vitit 2009 ishte pikërisht Statutet dhe urdhëresat e kapitullit të Kishës Katedrale të Drishtit = Statuta et ordinationes capituli Ecclesiae Cathedralis Drivastiensis, botim i shtëpisë botuese Ombra GVG, që fitoi çmimin kombëtar të bibliofilisë “Lumo Skendo”. Botimi përmban statutet e transliteruara në latinisht dhe të shqipëruara, faksimile të dorëshkrimit të vitit 1468, studimin e Shuflajit dhe Novakut mbi këto statute si dhe paraqitje me shënime mbi statutet dhe mbi jetën e Shuflajit.

Në ceremoninë e organizuar me këtë rast më 8 qershor 2010 në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve merrnin pjesë botues, shkrimtarë, gazetarë, punonjës të bibliotekave etj. Duke përshëndetur të pranishmit ministri Ferdinand Xhaferraj theksoi rëndësinë e çmimit të bibliofilisë “Lumo Skendo” të kthyer tashmë në traditë në kuadër të politikave nxitëse dhe mbështetëse ndaj botimeve. Ai nënvizoi gjithashtu faktin që për shkak të rëndësisë si vlerë kulturore dhe shoqërore libri mbetet një ndër përparësitë e dikasterit që ai drejton.

Drejtori i Bibliotekës Kombëtare Aurel Plasari, në cilësinë e kryetarit të jurisë së këtij çmimi, pasi foli për përgjegjësinë në procesin e përzgjedhjes dhe vlerësimit të librave të botuar vitin e kaluar, shpalli botimin fitues.

Gëzim Tafa, botues i Ombra GVG, falënderoi organizatorët dhe jurinë për çmimin e akorduar.

Në ceremoni u bë edhe promovimi i botimit të digjituar të koleksioneve të revistës Diturija (1909, 1916, 1926-29) të Lumo Skendos. Znj. Behije Luga, përgjegjëse e Sektorit të Informatikës dhe të Teknologjive të Reja në Bibliotekën Kombëtare, bëri paraqitjen e këtij botimi, si edhe foli edhe për punën që po bëhet në BKSh për shërbimin e lexuesve edhe me këto forma bashkëkohore të qasjes në informacion.