Ngjarje

Shkenca e bibliotekave dhe Albanologjia

 

 

Edicioni i pestë i Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë, si institucion kulturor-shkencor i përbashkët Shqipëri-Kosovë, u mbajt më 22 - 23 nëntor 2010 nën temën Shkenca e bibliotekave dhe Albanologjia. Konferenca u organizua në mjediset e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.

Veprimtarinë e hapi znj. Farfuri Xhaja, një ndër specialistet e shquara të shkencës së bibliotekave në Shqipëri. Ajo theksoi traditën e krijuar tashmë të bashkëpunimit midis bibliotekave të Shqipërisë dhe Kosovës si dhe temën e gjetur të këtij edicioni në funksion të plotësimit të detyrave themelore të bibliotekave kombëtare të të dy vendeve.

Duke përshëndetur në emër të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, zëvendësministrja znj. Zana Turku nënvizoi se në morinë e veprimtarive të shumta kulturore-artistike të përbashkëta Shqipëri-Kosovë Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë është konfirmuar si një institucion i rëndësishëm me përfshirjen në të të dy prej institucioneve kryesore të librit dhe kulturës mbarëkombëtare.

Në konferencë u mbajtën dy ligjërata nga drejtuesit e bibliotekave kombëtare gjegjëse dhe 11 kumtesa nga specialistë të të dy institucioneve. Rreth tyre pati pyetje dhe diskutime interesante nga një numër i madh të pranishmish në veprimtari.

Z. Sali Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, në ligjëratën e tij “Bibliotekat e Kosovës dhe albanologjia” shpalosi një pamje të gjerë të problematikës së trajtuar. Ai u ndal së pari në traditat dhe identitetin kulturor të Kosovës duke nënvizuar rëndësinë e krijimit të institucioneve shkencore albanologjike, përfshirë edhe Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare, për të vijuar me një vështrim në veprimtarinë botuese, posaçërisht atë albanologjike, veprimtaritë hulumtuese-shkencore në Institutin Albanologjik dhe Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Prishtinës, revistat shkencore albanologjike. Z. Bashota u ndal gjerësisht në punën që bëhet në bibliotekën që ai drejton për pasurimin e koleksioneve albanologjike, përpunimin dhe shërbimin e tyre për lexuesit.

Me mjaft interes u ndoq edhe ligjërata “Çfarë e bën shqiptar një bibliotekar” e z. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. “Bibliotekat, - theksoi ligjëruesi, - kanë në koleksionet e veta dije universale, por ato kanë gjithashtu edhe koleksione që përmbajnë dije të veçanta që i lidhin me kulturën kombëtare të vendeve të tyre”. Duke vijuar ai foli për rëndësinë e vizioneve të qarta konceptuale për tërësinë e dijeve albanologjike si edhe për seriozitetin dhe korrektësinë në trajtimin e historisë së albanologjisë për t’iu shmangur trajtimeve dhe koncepteve jo të plota, jo të sakta të kësaj shkence të rëndësishme. Z. Plasari nënvizoi si një element të rëndësishëm në punën e bibliotekarëve për gjurmimin e informacionit dhe të burimeve në këtë fushë dallimin e kufirit midis albanologjisë si shkencë dhe periudhës parashkencore të saj. Ai trajtoi gjithashtu probleme të tilla si qasjen e specialistëve të bibliotekave ndaj veprave albanologjike, larminë e burimeve albanologjike (perëndimore dhe lindore), mospërjashtimin ideologjik të albanologëve duke iu referuar Zef Valentinit dhe “akuzave” ideologjike ndaj tij etj.

Në kumtesat e specialistëve të të dy bibliotekave u trajtuan probleme që kanë të bëjnë me formimin e specialistëve të burimeve albanologjike, me funksionet albanologjike të bibliotekave tona kombëtare, zhvillimin e koleksioneve albanologjike në mjedisin digjital, rëndësinë e koleksioneve të hartografisë për albanologjinë, domosdoshmërinë e sistemeve bibliotekare elektronike me burim të hapur, raportet e bibliografisë me albanologjinë në vështrim historiko-analitik, bibliotekat kombëtare dhe komunikimin albanologjik, koleksionet e studimeve albanologjike, format e pasurimit në albanologji, bibliotekat e veçanta dhe botimet albanologjike etj.

Konferenca miratoi rezolutën përkatëse, në të cilën u shpreh besimi se Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës si edhe bibliotekat e tjera në të dy vendet që shërbejnë literaturë albanologjike do të ngrenë në një nivel më të lartë angazhimin për plotësimin si duhet të detyrave në një fushë të rëndësishme si ajo e shërbimeve albanologjike në përmbushje kështu misionit të tyre të rëndësishëm kombëtar dhe kulturor.