Ngjarje

Analizë e veprimtarisë së Bibliotekës Kombëtare gjatë vitit 2010 

 

Më 18 janar të vitit në vijim u mblodh Këshilli Administrativ i Bibliotekës Kombëtare, i cili analizoi veprimtarinë e institucionit për vitin 2010.

Duke folur për punën dhe veprimtaritë e ndryshme të kryera vitin e kaluar, z. Aurel Plasar, drejtor i BK, bëri një bilanc të përmbledhur të tyre. Përveç punës së përditshme për përpunimin e literaturës kombëtare dhe asaj të huaj që hyn në koleksionet e bibliotekës në shërbim të përdoruesve, vitin që sapo kaloi institucioni zhvilloi mjaft veprimtari që lidheshin me promovimin e kulturës së librit në përgjithësi dhe të risive në fushën e bibliotekonomisë.

Z. Plasari vlerësoi fillimin e punës për digjitimin dhe vënien në shërbim të përdoruesve të pasurive librore që BK bart në koleksionet e saja. Ai vlerësoi si sukses me përmasa jo të zakonshme kulturore dhe kombëtare botimin në fund të vitit të kaluar të dy bibliografive retrospektive, përkatësisht “Libri shqip 1555-1912 në fondet e Bibliotekës Kombëtare” dhe “Bibliografi e Librit Shqip në fondet e Bibliotekës Kombëtare (1913-1944)”. Realizimi i këtyre botimeve u bë i mundur falë një projekti të mbështetur finaciarisht nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.

Drejtori i BK u ndal posaçërisht në domosdoshmërinë e përmirësimit të shërbimeve të drejtpërdrejta ndaj përdoruesve, shërbime që jo vetëm japin para tyre imazhin e institucionit, por përbëjnë, në fund të fundit, edhe thelbin e rolit, detyrave dhe funksionimit të një biblioteke.

Duke përmbyllur fjalën e tij, z. Aurel Plasari theksoi veçanërisht lidhjet funksionale dhe mbështetjen e MTKRS në fushën financiare, por edhe të përkrahjes së nismave të reja profesionale.

Në mbledhje raportuan përgjegjësit e sektorëve që përbëjnë strukturën e Bibliotekës Kombëtare. U bë paraqitja e rezultateve përmes paraqitjes së treguesve dhe shifrave konkrete, duke u vënë theksi te përmirësimet e mundshme për rritjen cilësore të funksionimit të saj në shërbim të përdoruesve, të kulturës kombëtare dhe të jetës shoqërore të vendit.

Duke përshëndetur në emër të dikasterit nën autoritetin e të cilit funksionon Biblioteka Kombëtare, zëvendësministrja znj. Zana Turku u shpreh se ndjehet mirë sa herë vjen në këtë institucion të përparuar të kulturës, sepse ka gjithmonë diçka të re që të befason. Ajo falënderoi punonjësit e bibliotekës, dhe posaçërisht drejtorin e saj për sensin kritik të mbarëvajtjes së punëve në institucion, si edhe vlerësoi marrëdhëniet funksionale të Drejtorisë me Këshillin Administrativ. Znj. Zana Turku përcolli gjithashtu përshëndetjen dhe falënderimet e ministrit z. Ferdinand Xhaferaj dhe premtoi se Biblioteka Kombëtare do të vijojë të ketë edhe në të ardhmen mbështetjen dhe ndihmën e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.