Ngjarje

Krijohet portali albanologjik Shqipëri-Kosovë 

 

Më 5 mars të vitit në vijim z. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (BKSh), dhe z. Sali Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës (BKUK), nënshkruan në Tiranë Marrëveshjen e bashkëpunimit për krijimin e portalit albanologjik Shqipëri-Kosovë. Në ceremoninë e rastit morën pjesë ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, z. Ferdinand Xhaferaj, përfaqësues të ambasadës së ShBA-ve në Tiranë, drejtues dhe punonjës të të dy bibliotekave, përfaqësues të mediave etj.

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes e mori fjalën z. Ferdinand Xhaferaj, i cili vlerësoi lart idenë dhe punën për krijimin e këtij portali si kontribut i të dy bibliotekave në kulturën dhe shkencën kombëtare. Ai theksoi faktin që kjo marrëveshje rreshtohet me dinjitet në numrin e bashkëpunimeve dhe veprimtarive që Ministria, të cilën ai drejton, ka organizuar dhe udhëhequr në këto vite në fushën e forcimit të identitetit kombëtar dhe kulturor duke nënvizuar përfshirjen cilësore në to të BKSh-së.

Qëllimi i këtij portali është mundësimi i akcesit të përdoruesve në bazat respektive të të dhënave të këtyre dy institucioneve të rëndësishme të kulturës sonë kombëtare; kjo do të realizohet përmes shkëmbimit reciprok të informacionit bibliografik të karakterit albanologjik si edhe të materialeve bibliotekare të digjituara (libra të rrallë, revista, dorëshkrime etj.).

Marrëveshja parashikon gjithashtu nxitjen e implementimit të teknologjive të informacionit në proceset dhe shërbimet bibliotekare, ndërkohë që BKSh do të ofrojë ndihmën e saj për aplikimin me sukses të procesit të digjitimit në BKUK.

Portali i përbashkët Shqipëri-Kosovë do të ofrojë qasje në burime bibliografike si edhe në burime të digjituara të karakterit albanologjik. Përmes tij do të realizohet integrimi i informacionit mbi trashëgiminë e kulturës së shkruar mbarëshqiptare në rrjetin europian dhe botëror të informacionit.

Ja teksti i plotë i kësaj marrëveshjeje: