Ngjarje

Prezantohet në Tiranë Portali Albanologjik Shqipëri-Kosovë

 

Pas prezantimit para një muaji në Prishtinë, Portali Albanologjik Shqipëri-Kosovë u prezantua më 19 dhjetor edhe në mjediset e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (BKSh).

Në prani të z. Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, të anëtarëve të Këshillit Shkencor dhe të Këshillit Administrativ të BKSh-së, të drejtuesve dhe specialistëve të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës (BKUK) paraqitjen e portalit e bëri Prof. Dr. Aurel Plasari, drejtor i BKSh-së. Ai theksoi se pas nënshkrimit të marrëveshjes për ngritjen e Portalit të përbashkët Albanologjik Shqipëri-Kosovë, më në fund portali vihet në funksion. Ai falënderoi stafet e specialistëve të të dyja bibliotekave, në mënyrë të veçantë specialistët e Teknologjive të Reja në BKSh të drejtuar nga znj. Behije Luga, ata të Albano-Balkanologjisë të drejtuar nga znj. Afërdita Sharxhi, të Bibliografisë Kombëtare të drejtuar nga z. Maks Gjinaj, si dhe vuri në dukje punën e Dr. Etleva Domi, zv/drejtore e BKSh-së, për bashkërendimin me sukses të punës jo vetëm brenda kësaj biblioteke, por edhe midis të dyja palëve partnere të angazhuara në këtë projekt të madh e të rëndësishëm për shkencat albanologjike.

Z. Plasari bëri përshkrimin konkret të Portalit duke u ndalur fillimisht në historikun e përpjekjeve për ngritjen e tij dhe në misionin e tij, si dhe mënyrën e qasjes në rubrikat e tij. Ai u ndal në mënyrë të veçantë në bibliotekën digjitale e-Albanica me nënndarjet e saj (antikuarë, dorëshkrime, periodikë dhe harta), rubrikë që, me burimet e saj albanologjike të digjituara, përbën thelbin e këtij zbatimi të rëndësishëm të teknologjisë së informacionit në bibliotekat shqiptare.

Në fjalën e tij Prof. Dr. Sali Bashota, drejtor i BKUK, u shpreh se ndihet i nderuar dhe i lumtur që merr pjesë në këtë përurim të Portalit në Tiranë. Ai vlerësoi lart bashkëpunimin institucional të të dyja bibliotekave tona kombëtare për ngritjen e Portalit Albanologjik që do t’u shërbejë të gjithë përdoruesve shqiptarë kudo që ata janë, si edhe të gjithë të interesuarve për vlerat dhe përkatësisht, informacionet albanologjike. Ai e vlerësoi portalin si arritje të përpjekjeve të përbashkëta për integrim në bibliotekën europiane dhe atë botërore.

Duke marrë fjalën në këtë veprimtari, z. Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, përgëzoi titullarët e të dyja bibliotekave për këtë nismë të rëndësishme. Ministria, nënvizoi ai, do ta mbështesë Portalin dhe çdo përpjekje tjetër të BKSh-së për t’u përfshirë në implementimin e teknologjisë digjitale në shërbimet bibliotekare. “Vetë kryeministri,- nënvizoi ai,- ka shpallur projektin e digjitimit. Ne do ta mbështesim Portalin sepse ai bashkon përdoruesit e informacionit albanologjik, ashtu si Interneti bashkon komunitetin e shqiptarëve kudo”.

Në fund u bënë pyetje që shprehnin interesimin e të pranishmëve për këtë zhvillim të ri në ecurinë e bibliotekave shqiptare.