Ngjarje

Analizë e veprimtarisë së Bibliotekës Kombëtare gjatë vitit 2011

 

Më 16 janar 2012 u mblodh Këshilli Administrativ i Bibliotekës Kombëtare, i cili analizoi veprimtarinë e institucionit për vitin 2011. Morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve: zëvendësminstrja znj. Suzana Turku, Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave për Artin z. Melsi Labi dhe Drejtori i Drejtorisë së Librit dhe Bibliotekave z. Ermir Nika. Drejtori Bibliotekës Kombëtare z. Aurel Plasari, pasi falenderoi autoritetet e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për praninë e tyre, mbështetjen e vijueshme të institucionit që ai drejton, u ndal kryesisht në arritjet e shënuara për integrimin e Shqipërisë nëpërmjet Bibliotekës Kombëtare në rrjedhat euro-atlantike. Z. Plasari vlerësoi vijimin e punës për digjitimin dhe vënien në shërbim të përdoruesve të vlerave të rralla që barten në koleksionet e saj.

Përgjegjësit e sektorëve të institucionit rezultatet e punës njëvjeçare i paraqitën përmes treguesve statistikorë dhe nënvizuan vëmendjen e treguar për plotësimin e kërkesave të përdoruesve për një qasje sa më të shpejtë në informacion duke ofruar edhe një shërbim sa më cilësor ndaj tyre.

Duke përshëndetur në emër të dikasterit nën autoritetin e të cilit funksionon Biblioteka Kombëtare, zëvendësministrja znj. Suzana Turku duke shprehur vlerësimet e saj të larta për specialistët e BK, që nën drejtimin vizionar të z. Plasari, - ideatorit dhe realizuesit të veprimtarive të panumërta kulturore dhe/ose shkencore, - theksoi që gjithnjë e më shumë bilancet e punës së institucionit të befasojnë dhe shërbejnë si modele që çdokush do të duhej t’u referohej.