<

Ngjarje

Paraqitet një koleksion digjital me harta të rralla

 

Më 9 prill të këtij viti në Bibliotekën Kombëtare u bë paraqitja e një koleksioni hartash të rralla të digjituara, pjesë e fondit të saj të pasur në këtë lloj të materialeve bibliotekare. Në këtë paraqitje merrnin pjesë z. Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, z. Neritan Ceka, këshilltar për kulturën i Kryeministrit, anëtarët e Këshillit Shkencor të zgjeruar, të Këshillit Administrativ të këtij institucioni, gazetarë të mediave të ndryshme etj.

Duke çelur veprimtarinë, Prof. Dr. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, e konsideroi këtë arritje si vijim të përpjekjeve ambicioze për paraqitjen e vlerave albanologjike dhe vënien e tyre në shërbim të studiuesve me komoditetin dhe lehtësinë që ofrojnë mjetet dhe shërbimet bashkëkohore të mundësuara gjerësisht nga teknologjia e informacionit. Ai theksoi se e konsideron të përfunduar me sukses këtë fazë të parë të projektit të madh të digjitimit të koleksioneve me vlerë albanologjike dhe se së shpejti Drejtoria dhe Këshilli Shkencor do të mblidhen për të diskutuar dhe vendosur për rrugët e vijimit të tij.

Paraqitja e këtij koleksioni, i cili mund të gjendet dhe shfrytëzohet në website-in e bibliotekës sonë, u bë nga znj. Behije Luga, përgjegjëse e Sektorit të Informatikës dhe të Teknologjive të Reja, dhe znj. Afërdita Sharxhi, përgjegjëse e Sektorit të Albanologjisë. Si pjesë e trashëgimisë sonë kulturore dhe më gjerë, koleksioni i hartave të rralla numëron 54 njësi bibliotekare. Ato u takojnë shekujve XVI-XVIII dhe janë përpiluar nga hartografë europianë më në zë të kohës. Këto harta kanë vlerë të posaçme për trojet shqiptare dhe rajonin rreth tyre si burim informacioni me të dhëna të shumta historike, etnografike, gjuhësore, gjeologjike etj.

Specialistet theksuan se mirëmbajtja, trajtimi dhe, në veçanti, digjitimi i Koleksionit të hartave të rralla të BK janë domosdoshmëri për jëtëgjatësi të tij dhe për t’u shërbyer brezave të ardhshëm të përdoruesve. Pastaj ato u ndalën në vështirësitë që hasen në shërbimin e njësive analoge të këtyre hartave. Duke qenë se këto harta të rralla janë materiale të brishta, studiuesi duhet të sigurojë leje të veçantë për t’i përdorur ato. Nga ana tjetër, shërbimi i materialeve hartografike është i kufizuar dhe realizohet brenda një mjedisi të caktuar të bibliotekës; gjithashtu koha e mbikëqyrjes dhe e studimit të tyre është e kufizuar. Ndërkohë, digjitimi siguron tashmë qasje on-line pa kufizim si për studiuesit edhe për përdorues të tjerë, pasuron përmbajtjen e Bibliotekës Digjitale Albanologjike e-ALBANICA të BK, pasuron përvojat e komunitetit të studiuesve përmes rrugëve të reja në përdorimin e këtij koleksioni të rrallë, ndihmon në ruajtjen e vlerave të rralla dhe mundëson që ato të bëhen pjesë e koleksionit digjital të hartave të rralla në Bibliotekën Digjitale Europiane dhe Botërore duke promovuar kulturën dhe identitetin tonë.

Ndërtimi i koleksionit digjital të këtyre hartave është realizuar me standarde ndërkombëtare dhe duke zbatuar praktikat më të mira që nevojiten në procesin e digjitimit duke ndjekur edhe udhëzues të vlerësuar nga Bashkimi Europian. Cilësia e njësive digjitale shprehet jo vetëm realizimin e imazhit, por dhe në metadata gjithëpërfshirëse dhe integritetin e gjithë koleksionit. Duke punuar me moton: digjito një herë dhe përdore përgjithmonë, është arritur të sigurohet që koleksioni digjital i hartave të rralla të jetë i përdorshëm nga sot dhe në të ardhmen. Por specialistet vunë në dukje edhe mungesat që ekzistojnë ende në pajisje teknologjike, mjete financiare etj. dhe nevojën e një kujdesi më të madh për pajisjen e Bibliotekës Kombëtare me to.

I gjithë koleksioni i hartave të antikuarit gjendet në Website-in e BK www.bksh.al dhe mund të akcesohet në distancë. Digjitimi i tyre mundëson kështu qasjen në këto materiale dikur “të fshehura” dhe të vështira për t’u arritur nga studiues dhe përdorues të rinj. Tashmë këto harta janë në një mjedis vizual, kapërcejnë barrierat gjuhësore dhe sigurojnë mundësi të reja për dije. Pra, e gjitha kjo rrit akcesin dhe ndihmon ruajtjen e koleksionit të hartave të rralla duke siguruar jo vetëm kopje digjitale, por edhe riprodhime në letër (karton) të tyre për përdoruesit e BK.

Z. Aldo Bumçi dhe Z. Neritan Ceka përgëzuan Bibliotekën Kombëtare për suksesin e arritur duke nënvizuar sidomos faktin që një koleksion i rrallë vihet kështu në shërbim të të gjithë përdoruesve, brenda dhe jashtë vendit