Ngjarje

“Perlindja e Shqipëniës” dhe “Koha e memorandumeve” në Prishtinë

 


Dy veprimtari të rëndësishme u zhvilluan më 18 dhjetor 2012 në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës: e para promovimi i riprodhimit jubilar fotostatik të koleksionit të gazetës “Perlindja e Shqipëniës”, organ i Qeverisë së Vlorës, dhe e dyta hapja e ekspozitës “Koha e memorandumeve”.

Prof. dr. Sali Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, bëri paraqitjen e riprodhimit të “Perlindjes së Shqipëniës”, të cilin e quajti një projekt kapital në kuadër të festimeve për 100-vjetorin e Pavarësisë. Ai u ndal në rolin dhe misionin e gazetës si dhe në trajtimin e çështjeve dhe problemeve të asaj periudhe, që lidheshin me forcimin e shtetit shqiptar, raportet me vendet fqinje, ngjarjet e ndryshme politike në Ballkan, aktivizimin diplomatik të Europës në raport me këto ngjarje etj. Ai theksoi se “Gazeta “Perlindja e Shqipëniës”, duke qenë zëdhënëse e ideve për mbrojtjen e interesave kombëtare, gjithsesi ka ndikuar në sensibilizimin e opinionin shqiptar dhe të opinionit ndërkombëtar për rrugëtimin e Shqipërisë drejt realizimit të idealeve të lirisë dhe të pavarësisë”.

Z. Sali Bashota dhe z. Aurel Plasari nënshkruan në prani të pjesëmarrësve në veprimtari autografe në dy ekzemplarët e parë të këtij botimi, të cilat reciprokisht ua përkushtuan bibliotekave që drejtojnë.

Botimi u realizua si projekt i përbashkët i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, e cila vuri në dispozicion koleksionin e kësaj gazete që ruan në fondet e Arkivit të vet, dhe i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, e cila realizoi përgatitjen dhe botimin e materialit. Botimi luksoz, i një cilësie të lartë tipografike, do t’u shpërndahet bibliotekave në Shqipëri dhe Kosovë për pasurimin e fondeve të tyre dhe vënien në dispozicion të studiuesve dhe lexuesve në përgjithësi. Gjithashtu varianti elektronik i këtij botimi është hedhur në portalin albanologjik Shqipëri-Kosovë.

Prof. Dr. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, prezantoi ekspozitën e titulluar “Koha e memorandumeve”, të organizuar nga kjo Bibliotekë për Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës dhe përdoruesit e saj. “Në këtë ekspozitë,- tha z. Plasari,- paraqitet një pjesë e koleksionit të memorandumeve që ruhen në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë. Materialet e ekspozuara u takojnë periudhave të Rilindjes Kombëtare dhe asaj të Pavarësisë deri në Kongresin e Lushnjës, me dy thyerje kronologjike: në fillim me një material para memorandumit të Lidhjes së Prizrenit dhe konkretisht me memorandumin e një princeshe me origjinë shqiptare, si Dora D’Istria, pra një tekst historik që vinte nga mjediset aristokratike të Europës, dhe në mbyllje me një memorandum pas Kongresit të Lushnjës, të nënshkruar nga Bedri Pejani me shokë drejtuar Lidhjes së Kombeve. Mes dy skajeve kohore janë ekspozuar materiale të këtij karakteri, të shkruara nga shqiptarë dhe të huaj, nga individë, shoqata dhe grupime të ndryshme drejtuar vendimmarrësve dhe institucioneve të kohës që ndikonin pro çështjes shqiptare”. Pasi falënderoi institucionin pritës për frymën e përhershme të bashkëpunimit, z. Aurel Plasari premtoi që kjo nismë të vijojë edhe në të ardhmen duke sjellë gjithnjë e më shumë ekspozita të këtij karakteri në Prishtinë për publikun vendës.

Të ftuarit u ndalën me shumë interes para materialeve të ekspozitës që ishte vendosur në një ndër mjediset e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.