Ngjarje

Analizë vjetore e veprimtarisë së Bibliotekës Kombëtare

 


Më 24 janar 2013 Biblioteka Kombëtare zhvilloi analizën vjetore të veprimtarisë së saj për vitin 2012.

Në fjalën hyrëse, z. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, e konsideroi vitin e kaluar të veçantë për të gjithë kulturën dhe në këtë kuadër edhe për institucionin që ai drejton. Veprimtaritë e organizuara për 100-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë ai i konsideroi si nder për Bibliotekën Kombëtare. “Raporti i analizës për vitin 2012, që u është shpërndarë të pranishmëve,- tha z. Plasari,- paraqet me hollësi realizimin e suksesshëm të detyrave funksionale të institucionit si dhe problematikat dhe sfidat që ai do të përballojë këtë vit, siç janë ngritja e një laboratori për digjitimin e materialeve të koleksioneve bibliotekare, aplikimi i kartave elektronike për përdoruesit etj. Bërja publike e një raporti të tillë është dhe duhet të jetë obligim parimor për sa u përket detyrave tona”.

Në mënyrë të përmbledhur përgjegjësit e sektorëve, përmes treguesve statistikorë, bënë paraqitjen e realizimit të detyrave dhe të veprimtarisë së kryer gjatë vitit të kaluar duke ngritur edhe probleme të ndryshme, si ajo e mungesës së hapësirave, që duhen kapërcyer për një ecuri normale të punëve.

I pranishëm në këtë analizë, z. Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve lavdëroi mënyrën e paraqitjes në këtë analizë të punëve në Bibliotekën Kombëtare. Ai theksoi se, krahas shërbimeve të zakonshme bibliotekare, institucioni përballoi me sukses edhe fluksin e jashtëzakonshëm të veprimtarive përkujtimore festive të Pavarësisë. Lidhur me problemin e mungesës së hapësirave për një veprimtari siç duhet të bibliotekës, z. Bumçi premtoi angazhimin e Ministrisë për një zgjidhje sa më të shpejtë të tij. Ai kërkoi nga institucioni projekte sa më ambicioze për aplikimin e teknologjisë së informacionit.