Ngjarje

“Autorë gjermanishtshkrues për Shqipërinë”

Ekspozitë

Si kontribut i Bibliotekës Kombëtare për “Tetorin Gjerman 2007” më 8 tetor u përurua në prani të personaliteteve zyrtare, studiuesve të kulturës shqiptare, miqve gjermanë, specialistëve të bibliotekonomisë etj. ekspozita “Autorë gjermanishtshkrues për Shqipërinë”

Mbas fjalëve të përshëndetjes të drejtorit të institucionit organizues Aurel Plasari dhe të znj. Irene Eidmuller në emër të ambasadës gjermane në Tiranë, bënë paraqitjen e kësaj ekspozite z. Sherif Delvina, anëtar i Këshillit Shkencor të Bibliotekës Kombëtare dhe znj. Afërdita Sharxhi, specialiste Departamentin e Albanalogjisë të kësaj biblioteke.

Z. Delvina citoi personalitein e kulturës shqiptare Mithat Frashëri, sipas të cilit “Albanalogjia është dituri gjermane”, për të theksuar se autorët gjermanishtshkrues hodhën themelet e shkencës së albanologjisë. Veprat e tyre ngjallën idetë e rilandasve tanë dhe kontribuan në fitimin e pavarësisë së Shqipërisë. Ai vuri në dukje punën e çmuar dhe të orientuar si duhet që bën Biblioteka Kombëtare për grumbulllimin dhe përpunimin e vlerave albanologjie kudo që ato ndodhen.

Znj. Sharxhi e cilësoi ekspozitën si një histori në miniaturë të shkollës albanologjike gjermane, përfshirë edhe atë austro-hungareze për Shqipërinë, nëpërmjet studimesh të kryera përgjithësisht nga historianë dhe gjuhëtarë që fillojnë në shek. XVIII duke mbërritur kulmin në shek. XIX dhe gjysmën e parë të shek. XX për të vijuar deri në ditët e sotme.

Studiuesi Ardian Klosi paraqiti një botim Selecta me titull “Autorë të gjuhës gjermane: Albanalogjia në Bibliotekën Kombëtare”, në të cilin janë paraqitur, të shoqëruara me tekst dhe ilustrime, vepra që zenë vend të rëndësishëm në koleksionet e Bibliotekës sonë Kombëtare. “Aalbanologët gjermanë, - vuri në dukje ai, - krahas albanologëve nga vende të tjera, ngjallën kulturën dhe gjuhën shqipe dhe u bënë frymëzues për rilindasit tanë drejt kohëve të reja”.

Në stenda të veçanta të ekspozitës u paraqitën vepra të albanologëve të shquar Leibnitz, Thunmann, Fallmerayer, Bopp, Xylander, Reinhold, Hanh, Meyer. Ippen, Mžik, Nopsca dhe Lambertz. Ndërsa në një eksponat të përbashkët ishin vendosur edhe botime albanologësh të tjerë gjermaishtshkrues, si: Jarnik, Miklosich, Jireček, Jokl, Müller, Thallóczy, Weigand, Patch, Šufflay, Babinger, Pisko, Meyer-Lübke, Kretschmer, Frommer etj.

Me interes është edhe ekspozimi i një prej blerjeve më të reja të Bibliotekës Kombëtare “Albumi i Galerisë së Dresdenit”, i cili iu dhurua më 1913 nga Princ Wiedi mësuesit të tij të gjuhës shqipe; atij ia rrit vlerat albanologjike edhe autografi i princesësh Sofi, nga familja me origjinë shqiptare e Gjikajve në Rumani.