Ngjarje

Promovohen botime të Kontrollit të Lartë të Shtetit

 


Më 20 prill të këtij viti u organizua në mjediset e Bibliotekës Kombëtare promovimi i një kolane botimesh të realizuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në zbatim të misionit të tij kushtetues për të informuar Kuvendin dhe publikun e gjerë. Merrnin pjesë punonjës të këtij institucioni, gazetarë, botues, punonjës të Bibliotekës Kombëtare etj.

Duke marrë fjalën me këtë rast, z. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, vuri në dukje se për institucionin që ai drejton është një rast krejt i veçantë të promovojë botime të një institucioni të tillë të rëndësishëm të shtetit shqiptar si dhe të ekspozojë burime të vjetra të kësaj natyre që gjenden në koleksionet bibliotekare. “Me këto botime,- tha z. Plasari,- rilind një traditë e ndërprerë: botimi i dokumenteve të kësaj natyre. Miniekspozita që shoqëron këtë promovim pasqyron disa nga faktet se si shteti shqiptar e themeloi këtë traditë të botimit të dokumenteve zyrtare të kontrollit qysh në hapat e parë të konsolidimit të tij”. Botimin e dokumenteve të tilla drejtori i BKSh e konsideroi tregues të demokracisë dhe pararendës të pushtetit me letra të hapura.

Z. Bujar Leskaj, kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, e vlerësoi këtë veprimtari ngjarje modeste që merr kuptim të veçantë sepse realizohet në një institucion të tillë si Biblioteka Kombëtare, ndër më të shquarit në sistemin e kulturës, dhe sepse është tregues i përkushtimit të punonjësve që kanë përgatitur këto botime. “Këto botime,- vijoi ai,- janë zbatim i detyrimeve ndërkombëtare të angazhimit të institucioneve të auditit edhe në fushën e botimeve të dokumentacionit për t’i mundësuar akcesin në to një auditori sa më të gjerë. Kjo kolanë, e cila do të pasurohet nga viti në vit, do të pasqyrojë reformat që ka nisur KLSH për të thelluar auditimin financiar dhe për të kthyer vëmendjen tek auditimi i performancës, për të luftuar korrupsionin dhe për ta parandaluar atë”.

Botimet e promovuara janë “Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit 1925-2012”, “Udhëzues i Auditimit të Performancës: ISSAI 3000‐3100”, “Standardet e Auditimit të INTOSAI”, “KLSH Analiza Vjetore 2011”, “KLSH në Kuvend 2011”, “EUROSAI (Institucionet Supreme Europiane të Auditimit)” etj.

Nga koleksionet e fondeve të Bibliotekës Kombëtare ishin ekspozuar botime, kryesisht të viteve ’20-’30 të shekullit të kaluar, që përmbajnë ligje, rregullore, udhëzime dhe dokumente të tjera të kësaj natyre, si dëshmi e traditës të botimeve edhe në këtë fushë.