Ngjarje

Esperanto - gjuha ndërkombëtare

 


Shoqata Esperantiste Shqiptare dhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë organizuan më 2 gusht të këtij viti veprimtarinë e titulluar “Esperanto - gjuha ndërkombëtare”. Morën pjesë z. Shaban Hasani, kryetar i Shoqatës Esperantiste Shqiptare, esperantistë, punonjës dhe lexues të Bibliotekës Kombëtare, gazetarë etj.

Ligjëratën me këtë titull e mbajti prof. Tatjana Loskutova (Rusi), e cila foli për rolin dhe përhapjen e esperantos në botë. Ajo theksoi se, e krijuar për të lehtësuar komunikimin midis njerëzve, prej më se një shekulli Esperantoja është provuar si një gjuhë e aftë për të shprehur mendimin njerëzor. Me strukturën e thjeshtë dhe të rregullt si dhe me leksik të fondit ndërkombëtar ajo paraqitet si gjuhë që mësohet shumë më shpejt se gjuhët e tjera dhe ndihmon në komunikimin e kulturave nga më të ndryshmet.

Ligjërata u shoqërua nga video të ndryshme ilustruese dhe këngë të kënduara në gjuhën esperanto.