Ngjarje

Bibliotekat Kombëtare – Kujtesa kombëtare – Koleksionet kombëtare

 

Bibliotekat Kombëtare – Kujtesa kombëtare – Koleksionet kombëtare ishte tema e edicionit të tetë të Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë Shqipëri – Kosovë, që u mbajt në Prishtinë në datat 11 dhe 12 dhjetor 2013.

Në fjalën e tij të hapjes z. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, ideator dhe bashkëthemelues i kësaj konference së toku me ish-drejtorin e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës z, Sali Bashota, vuri në dukje qëndrueshmërinë e marrëdhënieve të dy institucioneve kryesore bibliotekare shqiptare, shembull në marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe kulturore- shkencore të të dy vendeve tona. “Temën e kësaj konference, të propozuar nga kolegët e Kosovës, ne e pamë me mjaft interes,- tha ai.- Ajo shpreh thelbin e funksioneve dhe detyrave ku e mbështesin veprimtarinë e tyre, ashtu si gjithë institucionet homologe në botë, bibliotekat tona kombëtare në Tiranë dhe Prishtinë”. Ai solli si shembull të përkujdesjes për trashëgiminë e shkruar kombëtare ekspozitën retrospektive me rastin e 100-vjetorit të shkrimtarit të shquar Petro Marko, e cila u soll nga Tirana posaçërisht për publikun e Kosovës.

Znj. Remzie Bajraktari, e ngarkuar me detyrën e drejtorit të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, foli për traditën tashmë të konsoliduar të kësaj konference si reflektim i përbashkët nacional për bibliotekat te ne për të hartuar strategji të përbashkëta kombëtare për zhvillimin e tyre. Ajo theksoi nismën e BKUK për të botuar në vëllime të veçanta kumtesat e mbajtura në të gjitha edicionet e kësaj konference, si pasqyrim i kontributit që ajo ka sjellë në përvijimin e zhvillimeve në bibliotekonominë shqiptare, por edhe si bashkëndihmë e drejtuesve dhe specialistëve të të dy bibliotekave në konsolidimin e sistemit kombëtar të bibliotekave shqiptare.

Morën pjesë dhe përshëndetën konferencën z. Nehat Mustafa, zv/ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: z. Hajdin Abazi, zv/ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit; z. Islam Lauka, ambasador i Shqipërisë në Kosovë.

Të ftuarit dhe pjesëmarrësit në konferencë vizituan ekspozitën retrospektive me vepra të Petro Markos, një pjesë e mirë e të cilave të censuruara dhe të mbajtura në fondin rezervat të bibliotekave gjatë periudhës së diktaturës në Shqipëri.

Pasdite filloi seanca e parë e konferencës, në të cilën u mbajtën kumtesat:

Trashëgimia e shkruar kombëtare në perspektivën “Biblioteka pa mure”

(Dr. Etleva Domi, BKSh)

Kujtesa e Kosovës – dija dhe urtësia

(Ma. Jehona Shala, BKUK)

Koleksionet albanologjike “Porta të reja” dijeje

(Msc. Alda Pani, BKSh)

Historia e librit në Kosovë

(Mr. Tahir Foniqi, BKUK)

Në seancën e ditës së dytë u mbajtën kumtesat e mëposhtme:

Domethënia e koleksioneve dhe e kujtesës kombëtare

(Ma. Berat Dakaj, BKUK)

Qasja e lirë/e arsyeshme në burimet e kujtesës kombëtare - një kërkim i ri shkencor dhe kërkimor në dije

(Aida Braho, BKSh)

Revistat e vjetra në BKUK

(Ma. Adil Olluri)

Koleksionet historike audio-vizuale në shërbim të kujtesës kombëtare

(Msc. Erena Haska, TV Top Channel, Arkivi)

Materialet bibliotekare, shenjat kulturore dhe historike

(Flamur Maloku, BKUK)

Në fund të kësaj seance u dhanë konkluzionet e konferencës. Zoti Aurel Plasari tërhoqi vëmendjen e të dyja bibliotekave kombëtare në specifikën e punës për kujtesën kombëtare duke nënvizuar vëmendjen e tyre të njëjtë ndaj çdo dokumenti që i përket asaj, pavarësisht konsideratave që ato shprehin: ndërkohë që, theksoi ai, kur promovohen vlerat e kësaj kujtese ndiqen kritere të tjera. Në kuptimin profesional, vuri në dukje z. Plasari, u vu re që kemi situata të papërcaktuara. “U përmendën disa herë koleksionet tona orientale. Por specialistët duhet t’i japin një përgjigje më të saktë pyetjes se në ç’masë ato janë pjesë e kujtesës sonë kombëtare ose ç’kritere kemi për t’i përfshirë ato në të. Ose në ç’masë janë pjesë e kujtesës sonë kombëtare librat e udhëtarëve të huaj ose veprat e albanologëve të huaj? Duket se nuk i kemi krejt të qarta çështje të tilla si mbledhja, përpunimi, arkivimi dhe shërbimi i vlerave të kësaj natyre. Ky ka qenë shqetësimi i të dy palëve organizatore të këtij edicioni në caktimin e temës së tij”, u shpreh z. Plasari.

Znj. Ramize Bajraktari falënderoi pjesëmarrësit, sidomos ata nga Shqipëria, për kumtesat dhe ekspozitën që kishin sjellë me vete. Edhe znj. Bajraktari vuri në dukje se u ndie nevoja e një qasjeje ngushtësisht më profesionale e temës në shumë nga kumtesat. Ajo hodhi idenë edhe të takimeve profesionale në rrethe më të ngushta specialistësh të të dy bibliotekave tona kombëtare.