Ngjarje

“Bibliotekat dhe kujtesa kombëtare” - edicioni i dytë i Konferencës Kombëtare të Bibliotekonimisë

 

Në kuadër të Muajit të kulturës Shqipëri-Kosovë dhe në vijim të Marrëveshjes së bashkëpunimit midis tyre, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës organizuan në Prishtinë,  nga data 20-22 nëntor 2007, edicionin e dytë të Konferencës Kombëtare të Bibliotekonimisë me titull “Bibliotekat dhe kujtesa kombëtare”.
Kjo Konferencë, tashmë tradicionale - e përvitshme -, e cila vitin e  kaluar është mbajtur në Tiranë, u mbajt nën kujdesin dhe mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë si dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministrisë së  Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës.
Në ceremoninë e çeljes së punimeve të konferencës morën pjesë funksionarë të ministrive përgjegjëse për bibliotekat në të dy vendet, bibliotekarë nga Kosova dhe Shqipëria etj. Fjalën e hapjes e mbajti z. Sali Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, i cili u uroi mirëseardhjen kolegëve nga Shqipëria. Ai u ndal në punën me mjaft vlerë që kanë bërë dhe bëjnë bibliotekat shqiptare në mbledhjen, përpunimin dhe shërbimin e materialeve bibliotekare si pjesë e rëndësishme e kujtesës kombëtare.
Z. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, pasi përshëndeti të pranishmit dhe i uroi punë të mbarë konferencës, theksoi rëndësinë e shërbimeve bibliotekare për ruajtjen e trashëgimisë kombëtare të shkruar sidomos në kushtet e zhvillimeve të teknologjive të reja të informacionit.
Në kumtesat e  paraqitura në Konferencë nga njohësit më të mirë - me formim kulturor dhe bibliotekar - nga Shqipëria dhe Kosova, u analizuan praktikat, por dhe vizionet e përbashkëta për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore kombëtare, në përputhje me zhvillimet e reja të teknologjive  dhe të shkencës së bibliotekave dhe informacionit.
Gjatë ditëve të Konferencës qëndroi e çelur edhe një ekspozitë, e përgatitur nga specialistët e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, në kuadër të Vitit jubilar “Kuteli”  për nder të 100-vjetorit të lindjes së shkrimtarit të madh.

Po ashtu u hap edhe një ekspozitë me koleksione të veçanta të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.

 

 

 

Kumtimet e Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë
“Bibliotekat dhe kujtesa kombëtare”

20 – 22 nëntor 2007
Kosova në shek. XVII sipas relatorëve të Papatit (Gjon Berisha)

Bibliotekat digjitale dhe kujtesa kombëtare (Etleva Domi)

Ruajtja dhe zhvillimi i koleksioneve të veçanta në BKUK (Muharrem Halili)

Arritje dhe mundësi të reja të ndriçimit të fondeve të rralla të Bibliotekës Kombëtare (Mejli Kokona)

Bibliotekat e para në Prizren dhe librat e vjetër (Sahadete Sadikaj)

Hartat e shek. 16-19, pjesë e kujtesës kombëtare (Afërdita Sharxhi)

Konsekuencat e mosdokumentimit në Kosovë, apo kërkimi i të humburës (Fazli Gajraku)

Libri shqip i dekadave të para të shtetit shqiptar: dukuri dhe probleme bibliotekonomike sipas bibliografisë retrospektive (Maksim Gjinaj)

Letërsia shqiptare e Kosovës 1835-2005: vështrim bibliografik (Tahir Foniqi)

Digjitalizimi i skedarëve të koleksioneve të dorëshkrimeve dhe të librave të rrallë të fondeve Al-Ba dhe integrimi i tyre në Web-in e Bibliotekës Kombëtare (Behije Luga, Mirlona Buzo)

Biblioteka digjitale në shërbim të kujtesës kombëtare (Ramush Zeka & Besim Kokollari)

Krijimi i sistemit të përbashkët të informacionit për vlerat kulturore duke shkuar drejt unifikimit të katalogimit (Marjeta Daci).

Përpjekjet dhe strategjia e zhvillimit të katalogut të përbashkët të bibliotekave në Kosovë (Bukurije Haliti)

Konvertimi retrospektiv - sfida dhe arritje (Mirela Mersini, Teuta Sula)

Trashëgimia kombëtare e shkruar dhe publiku (Ramazan Vozga)

Fotografia-dëshmi e kujtesës kombëtare (Jetish Kadishani)

Zhvillimi i koleksioneve në bibliotekën publike dhe menaxhimi i tyre (Sylejman Pireva)

Koleksionet lokale, pjesë e kulturës kombëtare (Gjovalin Çuni)

Ekzemplari i detyrueshëm dhe ruajtja e trashëgimisë kombëtare në Kosovë (Lavdije Rrahmani)

Animimi i krijuesve dhe përdoruesve për bibliotekat e muzikës (Edona Munishi-Kokollari)

Bibliotekat private, pjesë e trashëgimisë kulturore kombëtare (Violeta Viso)

Trinomi bibliotekë, arkiv, muze dhe kultura kombëtare (Farfuri Xhaja, Alda Biçoku)

Ruajtja e trashëgimisë kulturore botërore-projekti Kujtesa e Botës (Tefta Buzo)