Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 12 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 12.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Kënga e fundit e Marko Boçarit : novelë / Faik Ballanca; Pandeli Koçi
2 Mbama pak pallton, çun : tregime të zgjedhura / Faik Ballanca; Pandeli Koçi
3 Vesveseliu : novelë / Aleksandër Babe; Faik Ballanca
4 Katër orë larg shtëpisë. I fundit. Shtigjet me helm : novela / Faik Ballanca
5 Letra anonime : novelë e tregime / Faik Ballanca
6 Perëndia e shtëpisë / Faik Ballanca; Anton Pashku
7 Mbasdite të lagura : tregime / Faik Ballanca
8 Pritësit e rrufeve : tregime / Faik Ballanca
9 Rrëmbimi : tregime dhe reportazhe / Faik Ballanca
10 Tregime të zgjedhura / Faik Ballanca
11 Nomeja e largët : roman / Faik Ballanca; Pandeli Koçi
12 Nomeja e largët : roman / Faik Ballanca; Pandeli Koçi

Show details      New search