Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 59 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 50.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Shqipja dhe sanskritishtja : studim / Petro Zheji
2 Picirruku dhe Karlsoni, njeriu që banonte mbi çati / Astrid Lindgren; Petro Zheji
3 Ringjallja : roman / Lev N. Tolstoj; Petro Zheji
4 Nipi i Ramonit : roman / Denis Diderot; Petro Zheji
5 Sojliu mendjemprehtë Don Kishoti i Mançës / Miguel de Cervantes Saavedra; Petro Zheji; Nexhat Myftiu
6 Obllomovi : roman / Ivan A. Goncarov; Petro Zheji
7 Obllomovi : roman / Ivan A. Goncarov; Petro Zheji
8 Vuajtjet e djaloshit Verter : roman / Johann Wolfgang von Goethe; Petro Zheji; Gjergj Zheji
9 Shqipja dhe sanskritishtja / Petro Zheji
10 Shqipja dhe sanskritishtja / Petro Zheji
11 Syzat magjke / G.M. Aleksandrov; Petro Zheji
12 Filizat e kuqe : roman / Jorge Amado; Petro Zheji
13 Këmbanat e Bazelit / Louis Aragon; Petro Zheji
14 Zoti president : roman / Miguel Angel Asturias; Petro Zheji
15 Zoti president : roman / Miguel Angel Asturias; Petro Zheji
16 Kështjella e vjetër : trillogji / Vladimir Belâev; Petro Zheji
17 Në brigjet e Dnjestrit : roman / Vladimir Belâev; Petro Zheji
18 Qyteti bregdetar : roman / Vladimir Belâev; Petro Zheji
19 Don Kishoti i Mançës : përshtatur për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme / Viktor Canosinaj; Miguel de Cervantes Saavedra; Fan S. Noli; Petro Zheji; Vehap Kokalari
20 Ivan Petrovic Pavllovi : jeta dhe veprimtaria / D.A. Birjukov; Petro Zheji
21 Spekulanti : roman / Öivind Bolstad; Afrim Koçi; Petro Zheji; Safo Marko
22 Një stinë e thatë dhe e bardhë : roman / Andre Brink; Petro Zheji; Margalina Sina
23 Lulet në detin e së keqes : roman historik / Czen Pu; Petro Zheji; Eqerem Biba; Dolli Gjinali
24 Koka e tjetrit : dramë satirike / Marcel Aymé; Petro Zheji
25 Mjegullnaja e Andromedës : roman fantastik / I. Efremov; Petro Zheji; Drago Siliqi
26 Xha Veriu dhe Pranvera : përralla / Viktor Eftimiu; Petro Zheji; Brikena Çabej
27 Zoti President : (roman) / Miguel Angel Asturias; Petro Zheji; Gjergj Zheji
28 Sojliu mëndjemprehtë Don Kishoti i Mançes / Miguel de Cervantes Saavedra; Petro Zheji; Nexhat Myftiu
29 Picërraku dhe Karlsoni, njeriu që banonte mbi çati : roman / Astrid Lindgren; Petro Zheji; Ramadan Pasmaçiu
30 Farisejtë e ishullit : roman / John Galsworthy; Petro Zheji
31 Obllomovi : roman / Ivan A. Goncarov; Petro Zheji
32 Obllomovi : roman / Ivan A. Goncarov; Petro Zheji
33 Ata që nuk u nënshtruan : novela / Boris Gorbatov; Petro Zheji
34 Artikuj e pamflete / Maksim Gor'kij; Bujar Doko; Petro Zheji
35 Foma Gordejevi : roman / Maksim Gor'kij; Petro Zheji
36 Foma Gordejevi / Maksim Gor'kij; Petro Zheji; Janaq Gjeçi
37 Marshimi : tregime për fëmijë / Arkadij Gajdar; Petro Zheji
38 Shkrime për kulturën dhe letërsinë / Antonio Gramsci; Petro Zheji; Shpëtim Çuçka
39 Albanian and Sanskrit / Petro Zheji; Albion Bogdani
40 Vilet e zemërimit / John Steinbeck; Petro Zheji
41 Nikolla Koperniku / N.I Idelson; S.D Skazkin; Petro Zheji
42 Libri i aforizmave / Petro Zheji; Albion Bogdani
43 Klitgordi e bijtë : roman / Hans Kirk; Petro Zheji
44 Poçi i thyer : (komedi) ; Mikael Kolhazi : (novelë) / Bujar Doko; Petro Zheji
45 Tri lajthitë : tregime / E. Krusten; Petro Zheji
46 Thuaji vdekjes jo / Dymphna Cusack; Petro Zheji
47 Sojliu mendjemprehtë Don Kishoti i Mançes / Miguel de Cervantes Saavedra; Petro Zheji; Nexhat Myftiu
48 Roli mesianik i shqipes : shembja e kullës së Babelit / Petro Zheji; Albion Bogdani
49 Picirruku dhe Karlsoni, njeriu që banonte mbi çati / Astrid Lindgren; Petro Zheji; Brikena Çabej
50 Picirruku dhe Karlsoni, njeriu që banonte mbi çati / Astrid Lindgren; Petro Zheji

Ka 9 regjistrime në faqen tjetër

Show details      Next 50 hit(s)  New search