Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 18 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 18.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Ngrohja, ventilimi dhe klimatizimi i ndërtesave : teoria dhe aplikacionet / Luan Voshtina; Gjergj Simaku
2 Library buildings in a changing environment : proceedings of the 11-th seminar of the IFLA section on library buildings and equipment : Shanghai, China, 14-18, August 1999 / Marie-Françoise Bisbrouck
3 Intelligent library buidings : proceedings of the 10-th seminar of the IFLA Section on library buildings and equipment : the Hague, Netherlands, 24-29, August 1997 / Marie-Françoise Bisbrouck; Marc Chauveinc
4 Teknologjia hidraulike : për shkollën e ulët të ndëtimit / Rustem Agalliu; Rustem Nishani
5 Mozaikë të Shqipërisë / Skënder Anamali; Stilian Adhami; Refik Veseli
6 Berati qytet-muze [Album] / Gani Strazimiri; Feride Papleka; Refik Veseli
7 After amnesia : learning from the islamic mediterranean urban fabric / Attilio Petruccioli
8 Boston : a topographical history / Walter Muir Whitehill; Lawrence W. Kennedy
9 The White House : an illustrated history / Catherine O'Neill Grace
10 Instruksion për projektimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin rufepritseve të depove të materialeve eksplozive
11 Arbanassi / Iordan Dimitrov; Todorka Draganova; Alexander Panoff; Donka Tichinova; Kristine Razsolkova
12 Tracce dell`Architettura Italiana in Albania 1925 - 1943 / Armand Vokshi
13 Sovremennaâ arhitektura Ugoslavii / V. N. Belousov
14 Monumentet e shkatërruara në Kosovë 1998/99 = Destroyed monuments in Kosova 1998/99 / Fejaz Drançolli
15 Vlerësimi i përdorimit të formave të ndryshme të termoizolimit në ndërtesa : monografi / Altin Bidaj
16 Bazat e matjeve në vlerësimin e pasurive të paluajtshme ( BM-VPP) : ndërtesat : monografi / Kol Dedaj
17 L' Interpretazione dello spazio urbano e architettonico dell'asse strutturante di Tirana : atti di convegno scientifico : Tirana, 12 dicembre 2014 = Interpretimi i hapësirës urbane dhe arkitektonike të aksit strukturues të Tiranës : aktete e konferencës shkencore : Tiranë, 12 dhjetor 2014 / Frida Pashako; Rovena Vyshka; Ambasada e Italisë në Shqipëri; Instituti Italian i Kulturës në Tiranë
18 Standardet për projektimin e banesave / Eglantina Gjermeni; RSH. Ministria e Zhvillimit Urban

Show details      New search