Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Mjere ai krijues që e ka vetësigurine realitet jetëgjatë
Autorët
Ridvan Dibra
Irhan Jubica (Interv)
Botuar
1996

Orana. - Nr. 1, prill- maj, 1996, f.29-36

New search