Kontakte

Detyra Emri E-Mail
Sektori i Burimeve Njerëzore dhe i Shërbimeve Mbështetëse Sherif Shehi
Sherif.Shehi@bksh.al
Sektori i Shërbimit dhe Informacionit Lindita Zhulali
Lindita.Zhulali@bksh.al