Kontakte

Detyra Emri Telefon Fax E-Mail
Sektori i Burimeve Njerëzore dhe i Shërbimeve Mbështetëse Sherif Shehi
----------
----------
Sherif.Shehi@bksh.al
Sektori i Shërbimit dhe Informacionit
----------
----------