Bibliografi

BKSh boton periodikisht, që nga viti 1959, Bibliografinë kombëtare të librit që botohet në Republikën e Shqipërisë dhe, që nga viti 1961, atë të artikujve të pe­rio­di­kut shqip. Fillimi relativisht vonë i veprimtarisë së organizuar bib­lio­grafike, ka diktuar nevojën e përgatitjes së bibliografive retrospektive si për librin ashtu dhe për artikujt e periodikut. Një pjesë e këtyre bibliografive janë botuar dhe disa të tjera janë në proces. Punohet për bibliografinë retrospektive të librit shqip të viteve 1555–1958, që përfshin botimet nga libri i parë në gjuhën shqipe deri në fillimin e botimit të Bibliografisë kom­bëtare të librit shqip.

Botim i rëndësishëm bibliografik është ai i librit shqip të botuar jashtë Shqipërisë, i cila ka filluar të realizohet nga viti 1981 dhe vijon periodikisht. Prej vitit 1969, BKSh merr pjesë në botimin bibliografik të UNESCO-s Index Translationum, në të cilin paraqiten edhe përkthimet që botohen në Shqipëri.

Me specifikë të veçantë është seria Albanica (shqip-anglisht), që njeh studiuesit me fondin albanologjik. Vëllimi i parë i saj përfshin libra të botuar në shekujt XV-XVIII, ndërsa i dyti botime të viteve 1800-1849. Janë në procesin e për­ga­tit­jes vëllimet në vijim.

Paraqet vlerë edhe seria bibliografike Autorë të huaj për Shqipërinë dhe shqiptarët I dhe II, ku paraqiten veprat e autorëve italianë (I) dhe francezë (II), që trajtojnë problemet e historisë, gjeografisë, etnografisë, kulturës shqiptare që prej shek. XIV e deri në ditët e sotme.