PERSIDA ASLLANI

Pedagoge, studiuese, kritike, përkthyese.


Prof. Dr Persida Asllani është diplomuar në Universitetin e Tiranës, në degën Gjuhë –Letërsi më 1995, vit në të cilin u emërua si pedagoge në Departamentin e Letërsisë, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Mbas fillimit të studimeve të Shkollës Pasuniversitare gjatë viteve 1997-1999 ajo ka vijuar studimet e thelluara për gradën Master shkencor në Universitetin Paris 7 - Denis Diderot, ku merr Masterin e tipit Diplôme d’Etudes Approfondies në vitin 2000 në drejtimin letrar-kritik “Histori dhe Semiologji e Tekstit dhe Imazhit”. Ndërsa në vitin 2005, mbron tezën e Doktoraturës në Histori dhe Semiologji e Tekstit dhe Imazhit në Universitetin Paris 7 - Denis Diderot, në Francë, me cilësimin « Très honorable avec les félicitations à l’unanimité ». Titullin “Profesor i Asociuar” e ka fituar në vitin 2009 në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2014 ajo fiton titullin e lartë “Profesor Doktor” në shkencat letrare. Ka punuar si pedagoge dhe lektore e ftuar në disa universitete jashtë vendit: më 2007 e ftuar në Universitetin Paris 7, në Francë; në vitin akademik 2008-2009 pedagoge në Universitetin shtetëror të Tetovës, Maqedoni; 2012-2014 në Universitetin e Boegradit, në Katedrën e albanologjisë. Znj. Persida Asllani, gjatë 19 viteve të përvojës së saj në mësimdhënie ka qenë titullare e disa lëndëve universitare dhe, pas aplikimit të sistemit të Bolonjës, përveç lëndës “Histori e letërsisë moderne shqipe” është titullare edhe në ciklet e reja të studimit Master shkencor dhe të Shkollës doktorale të studimeve letrare, konkretisht në lëndët: “Estetikë” në Masterin Shkencor; “Histori e Poetikave të krahasuara” në Masterin Shkencor, “Letërsia moderne shqipe” në Masterin e Nivelit të dytë në Studime letrare; “Mendimi estetik” dhe “Letërsia moderne shqipe” në Shkollën doktorale të studimeve letrare. Për të krijuar një bazë më të mirë shkencore për trajtesat gjatë këtyre lëndëve, znj. Persida Asllani ka marrë përsipër, përveç cikleve të leksioneve të përgatitura prej saj për secilën lëndë, të përkthejë, të bashkëpërkthejë ose të përgatisë botime specifike për shqyrtime në disa fusha si: Fishta: Estetikë dhe kritikë; Gjergj Fishta – Proza 1; Gjergj Fishta – Proza 2; Ismail Kadare: Bashkëbisedime me Eric Faye ; Roland Barthes: Mitologjitë (në proces botimi); Michel Foucauld: Rendi i ligjërimit; Gianfranco Marronne: Trupat shoqërorë, proceset komunikuese dhe semiotika e tekstit.

Ajo është gjithashtu autore e një monografie të shkruar dhe botuar në frëngjisht nga Presses Académiques Francophones më 2012, me titull “Roland Barthes, L'écriture de la Théorie ». Ky libër është një studim monografik që i kushtohet veprës tërësore të teoricienit, kritikut dhe shkrimtarit të mirënjohur francez Roland Barthes. Kjo monografi është ndjekur edhe nga botimit i një libri antologjik, origjinal, me titull « Roland Barthes – Questions », botuar nga autorja në Paris, i cili përveçse ka njohur disa vënie në skenën teatrale po në Paris, shërben sot si libër pune për shumë auditorë universitarë të Francës.

Nga viti 1995 deri më sot ka marrë pjesë në veprimtari të ndryshme shkencore-akademike kombëtare dhe ndërkombëtare: në Francë, Gjermani, Itali, Kosovë, Maqedoni, Bullgari, Serbi etj. Ajo është gjithashtu organizatore dhe bashkorganizatore e disa konferencave shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga viti 2007 është anëtare e Komitetit drejtues të OFFRES – (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences humaines) – bashkëdrejtore ateliesh frankofone në kërkimet shkencore universitare të shkencave humane. Në fushën e veprimtarive të librit dhe kulturës ka qenë anëtare e disa jurive kombëtare. Prej vitit 2009 është koordinatore e Panairit të Ditës Ndërkombëtare të Librit, dhe në 2012-2014 sekretare shkencore e Seminarit Albanologjik të Prishtinës.

Znj. Asllani është bashkëiniciuese e themelimit dhe organizimit për herë të parë në sistemin universitar shqiptar të Masterit të Nivelit të Dytë të Shkencës së Bibliotekave, një bashkëpunim i Bibliotekës Kombëtare me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Anëtare e bordit të drejtues të këtij Masteri. Gjithashtu ka qenë pjesë e grupit nismëtar për themelimin e Revistës kritike LETRA, Botim i Departamentit të Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës, dhe që prej themelimit anëtare e redaksisë, redaktore dhe autore. Në vijim të kontributit kritik, ajo ka qenë edhe kuratore e disa ekspozitave, ndër të cilat edhe mbi piktorin e shquar shqiptar Lin Delija.